VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete – Közgyűlés meghívó

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2016. március  29 -én kedd, 14.00 órakor tartja éves rendes KÖZGYŰLÉSÉT, mely egyben választási tisztújító közgyűlés is,
amelyre Önt vagy vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2016. március 29. / kedd /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula VOSZ KMRSZ elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ KMRSZ 2015. évi szakmai munkájáról.
  Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ KMRSZ 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2015. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2016.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnökének, elnökhelyetteseinek, társelnökeinek, elnökségi tagjainak és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztása az Alapszabály 3.1.7.pontja alapján
 • Egyebek: – Tájékoztató a 2016.évi PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről,

Tisztelt Tagjaink!

A Rendes közgyűlésünket közvetlenül követi várhatóan 15.30 órakor (külön meghívóval, melyet már postai úton megkaptak) a VOSZ Küldöttválasztó közgyűlése, melyre szintén kérjük, hogy maradjanak velünk.

Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 3-4-7 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolókat tagjaink részére elektronikusan meg küldtük.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2016. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!

 A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete Elnökségének nevében:
Marjay Gyula
Elnök