Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze – Beszámoló

Névtelen

Az „Ötlettől a megvalósulásig” szlogen jegyében megtartott, Első Nemzetközi Innovációs KonferVOSZ (10 of 42)encia kiállítás és ötletbörze, nagy sikerrel zárult.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének 2 napos konferenciája az újonnan megnyílt Európa Konferencia Központban került megrendezésre. A szlogennek, amely úgy szólt, hogy az „Ötlettől a megvalósulásig”, ragyogó visszatükröződése volt maga a konferencia.

Az előzetesen ismertetett programok nagy érdeklődést váltottak ki, azután közel háromszázan voltak kíváncsiak, sajnos az előzetesen nem regisztrált 40-50 főnek nem, vagy csak nehezen jutott hely a teremben, vagy a bejáratoknál. A téma jelentőségét az is mutatta, hogy a Kormány részéről két olyan Államtitkár is megjelent a rendezvényen, Lepsényi István és Íjgyártó István urak személyében, akik egyrészt a gazdaság fejlesztésért, másrészt a külgazdasági kulturális és tudománydiplomáciáért felelősek, azaz sokat tehetnek a sikeres innovációk érdekében.

A konferencia tematikája, követve a szlogent, rövid színvonalas vezetői köszöntőkkel kezdődött, majd a folyamatot elemző un. kiemelt előadások vonulata hűen bemutatta mindazt, ami ebben a kérdéskörben fontos volt, felhívva a figyelmet úgy a témakör pozitív vetületeire, mint a még megoldásra váró feladatokra.

VOSZ (12 of 42)  VOSZ (20 of 42)

Így a kiemelt előadásokban szó volt az innováció szerepéről és lehetőségeiről az építőiparban, valamint jelentőségéről a nemzetgazdaság fejlődésében, illetve bemutatásra került, hogy az innovációnak kulcsszerep jut a KKV szektor sikeres fejlődésében. Előadónk sok gyakorlati példával támasztotta elő mondanivalóját.

Ebben a blokkban kiemelt figyelmet kapott a szellemi tulajdon szerepe, a hazai innovációkban, és kvázi, mint egy új terület szóba kerültek a humán és az ÖKO Innováció kérdései.

Természetesen, ez még így nem volt elég, hiszen köztudottan az innováció finanszírozása egy érzékeny pénzügytechnikai kérdés, amelynek megoldási alternatíváit innovatív finanszírozás technikák felvázolása követte, a KAVOSZ részéről.

Ezt követően az első napon három, szekcióülésen gyakorlati kérdések kerültek bemutatásra, majd megvitatásra. Az első szekció az ötlettől a megvalósulásig tartó folyamatot mutatta be, kiemelkedő példákon keresztül. Itt először néhány Magyar Termék Nagydíjas tapasztalatait ismerhették meg a résztvevők, majd következett a versenyképes termékké fejleszthető innovációs ötletek, illetve ezek tapasztalatinak bemutatása. Ugyanitt, nagy érdeklődés kísérte az ötletek termékké fejlesztésének és piacra juttatásának módjait bemutató blokkot is, amit végül a tervezett időn jóval túl elhúzódó, konstruktív hangulatú kerekasztal beszélgetés zárt, az előadók és a meghívott vendégek részvételével.

VOSZ (28 of 42)

A jóval pragmatikusabb témát feldolgozó második szekcióban rendszerszemléletű megközelítésben a „megújuló energiaforrások használata az építőipar és a gépgyártás területén” címet viselte. Az első előadás az innovatív épületek létrehozása, avagy más néven „DOMOTIKA” kérdéskörét dolgozta fel, eredményeivel és célkitűzéseivel, amely mintegy keretet adott a következő olyan előadásoknak, mint az Út a jövő komfortjához, melyben egy nagysikerű debreceni professzor úr találmánya került bemutatásra. Ezt követte egy új könnyűszerkezetes építési technológia az ISB színvonalas, vetítéssel indított előadása, majd egy feltaláló előadása hívta fel a figyelmet egy ígéretes innovációra, egy új vízzáró betonra, az OXIDTRON-ra. Ezután a résztvevők megismerkedhettek egy újszerű, ún. belső hő védelmet ellátó folyékony halmazállapotban felhordható termékkel (sajnos a feltalálója miatt korlátozott az értékesítése), szekció befejező előadásaként – sok-sok szakmai meglepetéssel tarkítva – a textilipari szakemberek által összeállított textilipari innovációk bemutatása zárta a sort.

VOSZ (3 of 42)

Az új technológiák alkalmazása nem csak sikerrel és anyagi jóléttel, de különböző kockázattal is jár, ezekre mutatott rá egyik előadónk, a korszerű építéstechnológiák kockázatai címmel, de szó volt még ebben a blokkban a termékvédelemről, a hamisításról és az iparjogvédelemről is, amelyből egy nagyon érdekes párbeszéd keletkezett az előadó és a hallgatóság részvételével.

Ezen a napon volt egy ugyancsak nagy jelentőségű szekció, a harmadik. Itt, a Mérnök Kamara továbbképzésére került sor, „Megújuló energiatermelő rendszerek” címmel. Ez azért nagyjelentőségű, mert ahhoz, hogy egy innovációt, egy új terméket be lehessen vezetni, gyártani, beépíteni, szolgáltatni, azt meg kell ismertetni a tervezővel, a kivitelezővel, és valamennyi érdekelttel, hogy abból ténylegesen az innováció mindennapok gyakorlatába átültethető termék, szolgáltatás által az emberek életét könnyebbé téve, annak jólétét szolgálja.

A konferencia másnapján, azaz november 23-án igazi szakmai csemegék bemutatására került sor, mindkét szekcióban. Az Első, humán és Öko-Innovációs szekcióban legelőször az új szakképzési struktúra bevezetésének kérdése volt a fókuszban. Ehhez kapcsolódott következő előadásként a duális képzés témaköre, amelynek során az előadó rámutatott arra, hogy a KKV-k előtt is adódtak és nyíltak új lehetőségek, ezzel kapcsolatban. Végül az oktatási kör zárásaként a műszaki felsőoktatás buktatói kerültek elemzésre, sőt egy új oktatási ág alakulásának történetét és eredményeit ecsetelte az előadó, „Humán vizsgálatok a BME-en” címmel. Az előadás jól vezette fel a DOS, azaz a Digitális Oktatási Stratégia felnőttkori tanulásának pillérének mibenlétét bemutató tanulmányt.

Az Öko-innováció terén először, maga az Oxifa Program, a zéró CO2 (Magyar Termék Nagydíj 2016) „Befektetés a jövőbe” címmel került bemutatásra. Ezután új témaként, a Környezet-egészségvédelem témakörben a káros elektromágneses sugárzások, gyűjtőnevén az un. „ELEKTROSZMOG” és egészségügyi hatásai, továbbá ezek következményeire rámutató, nagyon gyakorlatias és hasznos, széleskörű érdeklődésre számot tartható előadásával zárult a témakör.

Ezzel párhuzamosan zajlott a Második szekcióban „Nemzetközi tapasztalatok” címmel „best Practice”-k bemutatása, igen érdekes módon, két előadásban is. Először online kapcsolatban egy Szilícium völgyi kollégával, illetve hasonló online kapcsolatban egy Németországi kollégával. Majd egy magyar előadó következett, a „Magyar vizes szaktudás gyakorlati alkalmazása nemzetközi kapcsolatokban” prezentáció, amely valódi sikertörténet. Körültekintő előadásban, hallhattuk a „Külgazdasági- és Külügyminisztérium magyar innovációt támogató tevékenysége nemzetközi téren” c. részletes tájékoztatót. De volt Indiai, és Egyesült Államokbeli előadó is, sőt előadások hangzottak el, nagy világcégek hazai aktivitásáról szintén. Az előadások jelentős hányada angol nyelvű volt, de persze magyar fordítással.

Az előadások Témáit tekintve speciális vállalat centrikus megoldások voltak a fókuszban, olyan kérdésekben is, mint pl. Szilikon völgyi innovációk magyar relációi, vagy hogyan működhetnek együtt a start up-ok, nagyobb gazdasági tömörülésekben, de bemutatásra került az innováció és a jövőkép, úgy az Egyesült Államokban, mind Indiában is.

A konferencia zárásaként, a rendezőszervezetek vezetői köszönetüket fejezték ki a konferencia résztvevőinek, meghívott vendégeinek, az előadóknak, és megállapítást nyert, hogy ez a széleskörű összefogással megvalósított rendezvény pozitív hatással volt a hazai innovációra, azzal, hogy reflektorfénybe állította. Ezt támasztották alá az egyes szekcióülésekről elhangzott rövid, tömör összefoglalók is. A rendező szervezetek célkitűzéseinek megfelelően az írott és elektronikus médián keresztül eljutott a híre, teljesült az a szándék is, hogy bizonyos korai stádiumban lévő innovációk, de már kísérleti gyártásban lévők is, nagyobb körben ismertséget kapjanak, csakúgy, mint érettebb, kiállított társaik.

VOSZ (42 of 42)

Ezeket az alkotásokat itt a konferencián megismerhette a magyar műszaki tudományos élet jelentős része, de a nemzetközi szakdiplomaták is, sőt a pénzvilág emberei mellett, a vállalkozok széles köre, akik bízhatnak abban, hogy újabb sikeres innovációk kerülnek megvalósításra.

A zárszó során a rendező szervezetek, azaz a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége részéről elhangzott a folytatás igénye. Javaslatba került egy 2017 őszén is megrendezendő hasonló konferencia, és bejelentésre került, hogy a rendezőszervek mindegyike saját médiaeszközeivel (írott és elektronikus sajtó) hírt adva az eseményről, honlapjára feltesz egy rövid összefoglalót és az érdeklődök, ezekről a honlapokról letölthetik a konferencia dokumentumait valamint az elhangzott előadásokat.

Budapest, 2016. november 24.

Rendezők