VOSZ BPMRSZ – Közgyűlés meghívó

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. április  11. -én kedd, 14.00 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2017. április 11. / kedd /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • A vállalkozók és a Kormányhivatal kapcsolati rendszere

Mennyire elégedettek a vállalkozók a Kormányhivatal munkájával?

Előadó: Dr. György István Budapest Főváros Kormánymegbízottja

 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2016. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2016. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2017.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (határozat hozatal)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2017.évi PRIMA rendezvénnyel, Sport-nappal kapcsolatos kérdésekről,

 Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 4-5-8 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolók elektronikusan mellékelve VOSZ tagjaink részére

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2017. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!