Monthly Archives: március 2018

Elhunyt Demján Sándor a VOSZ elnöke

1998-tól volt a VOSZ ügyvezető elnöke. Nagy vállalkozó volt, de érdekképviseleti elnökként mindig a kis-közép vállalkozások mellett állt ki és támogatta azokat. Életművének tekintjük a PRIMA Primisszima Díj létrehozását, melynek részeként Szervezetünk is minden évben kitüntetheti a Főváros és Pest megye kiválóságait. E Díjon keresztül hívta fel a figyelmet a magyar példaképekre.

Mint a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet Elnöksége azért is emlékezünk rá tisztelettel, mert mindig kiállt a szervezetünk önállósága mellett, azt hangsúlyozva, hogy ettől még egységes a VOSZ szervezete és kiváló munkát is lehet végezni.

Egy olyan embert, vállalkozót vesztettünk el, aki mindig megmondta a véleményét és kiállt az igazáért!

Családjának ez úton is őszinte részvétünket fezezzük ki! Jó szívvel, tisztelettel emlékezünk rá.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet Elnöksége

Közgyűlés meghívó

Tisztelt VOSZ Tag! 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete
2018. március  28. -án szerdán, 14.00 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT
amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2018. március 28. / szerda /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2017. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2018.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Döntés a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft végelszámolással történő megszüntetéséről (határozat hozatal, Asz.3.1.5.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2018.évi PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről.


 Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 3-4-5-8 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolók elektronikusan mellékelve.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2018. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!

Budapest, 2018. márc.14.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete Elnökségének nevében:

                                                Marjay Gyula
Elnök

 

Adófórum összefogással

Összefogott a BKIK, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete és a NAV a vállalkozók érdekében. Ennek keretében zajlott nagy érdeklődés mellet február 27-én az Adófórum, melyen a NAV vezető munkatársai tájékoztatták az érdeklődő vállalkozókat az adóeljárás és az egyes adótörvények 2018. évi változásairól, valamint lehetőség nyílt konzultációra is.

 

A vállalkozók egy-egy adófizetési határnapon emlegetik a régi mondást: „Adjuk meg a királynak, ami a királyé”. De nem mindegy, hogy mennyit és hogyan –kezdte bevezetőjében Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke, aki egyben a rendezvény szakmai moderátora is volt. Fontos ismernünk a megújuló adójogszabályokat, melyek a vállalkozók számára több kedvező lehetőséget is rejtenek, ez segít a „mennyit” és „hogyan” szócska értelmezésében, de nem titkolhatjuk el azt sem, hogy esetenként még a változások a bürokráciát növelik, amit egyik vállalkozó társunk sem szeret.

A vendégek és előadók köszöntését követően Krisán László a BKIK elnöke köszöntötte a megjelenteket. Külön örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy létszámban (120 fő) jelentek meg az érdeklődők. Az ilyen és hasonló rendezvényeknek kell teret adni a vállalkozók körében, melyben a BKIK szeretne élen járni ezzel is segíteni a vállalkozói élet mindennapjait. Külön kiemelte, hogy az adóeljárás módosításában a NAV egy másik arca is kezd megjelenni, ez a barátságosabb, vállalkozó barát arca. Ennek egyik eleme az új vállalkozókat segítő un. mentorálási program, melybe a kamara is szívesen vállal feladatot, hogy minél több kezdő vállalkozás tudjon élni ezzel a lehetőséggel. Ez segíthet abban is, hogy a kezdő vállalkozások nagyobbik hányada az első év után ne dobja be a törölközőt, hosszú távon tisztességes vállalkozó maradjon.

Dr. Kiss Zoltán a BKIK GSZT elnöke rövid köszöntőjében elmondta, hogy a több éve élő együttműködési megállapodás alapján a NAV rendszeres tájékoztatókat tart a vállalkozók részére, ami jelentős segítsége nyújt a tevékenységük során.

Czinege Attila a NAV Ellenőrzési szakfőigazgatója az adózás rendjében történő változások közül az ellenőrzésben megjelenő újdonságokat, valamint a NAV új feladatait ismertette. Ez utóbbinál részletesen elmondta a mentorálás szabályait, nevezetesen, hogy a kezdő vállalkozásoknak egy felhívó levelet küld az Adóhivatal majd ezt követően, ha visszajelentkeznek, hogy élni kívánnak a lehetőséggel, akkor 6 hónapon keresztül tanácsadással, képzési fórumokkal állnak a kezdők rendelkezésére. Érdekes dologra világított rá. Ha az érintettek megismerik az adózás, könyvelés rendszerét, még a könyvelők munkája is felértékelődhet a vállalkozók szemében. Javasolja, hogy jelentkezzenek vissza a megszólított vállalkozók. Már nem riogatás célját szolgálja az a kifejezés, hogy: „mentoráljon Téged a NAV !” Szólt még az elektronikus ellenőrzési rendszer jogintézményéről, ahol minden iratot lehet oda-vissza elektronikusan továbbítani. Külön felhívta a figyelmet, hogy idéntől az adóellenőrzések semmi módon nem tarthatnak egy éven túl, sőt a megbízható adózóknál és az egyéni vállalkozóknál 180 napon túl.

Dr. Bokor Csaba a NAV Jogi szakfőigazgatója folytatta az Art, valamint az Air (Adóigazgatási rendtartásról szóló tv) módosulásait, ahol elsősorban az adózói képviselet módosulásáról, majd az elektronikus kapcsolattartás kötelezővé tételéről szólt. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy valóban 2018-tól a társaságok kizárólag elektronikusan tarthatják a kapcsolatot a Hivatallal, de még átmenetileg befogadnak papír alapú kérelmeket, fellebbezéseket, észrevételeket. De ez záros határidejű lesz.

Elmondta még, hogy a teljes végrehajtásért kijelölt hatóság 2018-tól a NAV, ahol a pénzkövetelések behatásán túl a meghatározott cselekmények kikényszerítése is az ő feladatuk.

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó változásoknál kiemelte, hogy abban az esetben, ha az adózó elfogadja az Adóhivatal ellenőrzési határozatát és lemond a fellebbezés lehetőségéről, a kiszabott bírság felét el fogják engedni.

Az elektronikus ügyintézés rejtelmeiről Tóth Gábor a NAV Adóügyi Főosztály főosztályvezető helyettese tartott előadást. Az erről szóló jogszabály a 2015.évi CCXXII. tv, mely idén január 1-én lépett hatályba. Megtudtuk, hogy a KÜNY innentől az ügyfélkapus kapcsolattartást jelenti, de ami a legfontosabb, hogy alapértelmezetten az államnak a gazdálkodó szervekkel elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és fordítva is igaz. Csak tárhelyeken keresztül kommunikálhatunk a jövőben. Megtudhatták a jelen lévők, hogy mi is az az „e-papír”, ami szintén ügyintézésre szolgál olyan esetben, melyhez nem tartozik sablon nyomtatvány. Külön tájékoztatást adott a cégkapu működésének mikéntjéről, valamint arról, hogy a cégeknek szabályozni kell majd a ide érkező levelek hozzáférhetőségét.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy ezt még komolyan kell tanulmányozni, tanulni és ehhez szükségesek az ilyen és hasonló továbbképzések.

A szünetben a vállalkozók konzultálhattak a megjelent előadókkal, valamint akár egyedi ügyekről tárgyalhattak a NAV Fővárosi Igazgatóságainak és Pest megyei Igazgatóságának vezetőivel, vezető-helyetteseivel. Ennek a lehetőségnek sokan örültek.

A szünet után a személyi jövedelem adó, a járulékok, a KATA, a KIVA, a TAO és az ÁFA változásairól tartottak előadást a NAV szakemberei.

Harkai Réka a NAV Tájékoztatási osztályvezetője az SZJA változásoknál az elektronikus SZJA bevallás lehetőségére, valamint az őstermelők és az adószámos magánszemélyek felé történő kiterjesztésre hívta fel a figyelmet. A törvény módosításából egy két érdekességet emelünk ki: a hivatali célú magángépkocsinál már a közeli hozzátartozó gépkocsija is elszámolható, de meglétét már nem a kötelező biztosítási csekkel, hanem a törzskönyvvel, vagy lízing szerződéssel kell igazolni. A saját célra fuvarozó munkavállalóknál (gépkocsivezető, árúkisérő) is elszámolható 2018-tól napi 3000 Ft kiküldetési napidíj adómentesen. A munkáltató is átvállalhatja dolgozója diákhitelének törlesztését a minimál bér 20 %-ig. Kedvező módon módon a dolgozók részére adómentesen adható lakáscélú támogatások összege is.

A népszerű adónemről a KATA-ról és a járulékok változásáról Dr. Kiss Mariann a NAV főreferense beszélt, aki a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek kedvező adózását és járulék mentes kifizetéseinek lehetőségét is ismertette.

Nagy Attila főreferens pedig az ÁFA törvény módosításáról, ezen belül is kiemelten a július 1-től bevezetésre kerülő on-line számlázásról szólt. A 100 e Ft feletti ÁFA tartalommal rendelkező számlákat kell a számlázó szoftvernek beküldeni egy portálon keresztül a NAV részére. A kézi számlát írók sem járnak jobban, mert nekik manuálisan kell majd felrögzíteni ezen számlákat a kiállítástól számított 5 napon belül, de ha az ÁFA tartalom eléri az 500 ezer forintot, akkor a kiállítást követő napon. Ezzel a komoly adminisztrációs teherrel akarja a jogalkotó arra ösztönözni a vállalkozókat, hogy minél többen térjenek át a gépi számlázásra!

A késő estébe nyúló fórum végén még a jelenlévők további konzultációs kérdésekkel fordultak az előadók felé.

Ez úton is szeretnénk megköszönni az előadók munkáját, segítőkészségét!

(Marjay Gyula)