Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze – Beszámoló

Névtelen

Az „Ötlettől a megvalósulásig” szlogen jegyében megtartott, Első Nemzetközi Innovációs KonferVOSZ (10 of 42)encia kiállítás és ötletbörze, nagy sikerrel zárult.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének 2 napos konferenciája az újonnan megnyílt Európa Konferencia Központban került megrendezésre. A szlogennek, amely úgy szólt, hogy az „Ötlettől a megvalósulásig”, ragyogó visszatükröződése volt maga a konferencia.

Az előzetesen ismertetett programok nagy érdeklődést váltottak ki, azután közel háromszázan voltak kíváncsiak, sajnos az előzetesen nem regisztrált 40-50 főnek nem, vagy csak nehezen jutott hely a teremben, vagy a bejáratoknál. A téma jelentőségét az is mutatta, hogy a Kormány részéről két olyan Államtitkár is megjelent a rendezvényen, Lepsényi István és Íjgyártó István urak személyében, akik egyrészt a gazdaság fejlesztésért, másrészt a külgazdasági kulturális és tudománydiplomáciáért felelősek, azaz sokat tehetnek a sikeres innovációk érdekében.

A konferencia tematikája, követve a szlogent, rövid színvonalas vezetői köszöntőkkel kezdődött, majd a folyamatot elemző un. kiemelt előadások vonulata hűen bemutatta mindazt, ami ebben a kérdéskörben fontos volt, felhívva a figyelmet úgy a témakör pozitív vetületeire, mint a még megoldásra váró feladatokra.

VOSZ (12 of 42)  VOSZ (20 of 42)

Így a kiemelt előadásokban szó volt az innováció szerepéről és lehetőségeiről az építőiparban, valamint jelentőségéről a nemzetgazdaság fejlődésében, illetve bemutatásra került, hogy az innovációnak kulcsszerep jut a KKV szektor sikeres fejlődésében. Előadónk sok gyakorlati példával támasztotta elő mondanivalóját.

Ebben a blokkban kiemelt figyelmet kapott a szellemi tulajdon szerepe, a hazai innovációkban, és kvázi, mint egy új terület szóba kerültek a humán és az ÖKO Innováció kérdései.

Természetesen, ez még így nem volt elég, hiszen köztudottan az innováció finanszírozása egy érzékeny pénzügytechnikai kérdés, amelynek megoldási alternatíváit innovatív finanszírozás technikák felvázolása követte, a KAVOSZ részéről.

Ezt követően az első napon három, szekcióülésen gyakorlati kérdések kerültek bemutatásra, majd megvitatásra. Az első szekció az ötlettől a megvalósulásig tartó folyamatot mutatta be, kiemelkedő példákon keresztül. Itt először néhány Magyar Termék Nagydíjas tapasztalatait ismerhették meg a résztvevők, majd következett a versenyképes termékké fejleszthető innovációs ötletek, illetve ezek tapasztalatinak bemutatása. Ugyanitt, nagy érdeklődés kísérte az ötletek termékké fejlesztésének és piacra juttatásának módjait bemutató blokkot is, amit végül a tervezett időn jóval túl elhúzódó, konstruktív hangulatú kerekasztal beszélgetés zárt, az előadók és a meghívott vendégek részvételével.

VOSZ (28 of 42)

A jóval pragmatikusabb témát feldolgozó második szekcióban rendszerszemléletű megközelítésben a „megújuló energiaforrások használata az építőipar és a gépgyártás területén” címet viselte. Az első előadás az innovatív épületek létrehozása, avagy más néven „DOMOTIKA” kérdéskörét dolgozta fel, eredményeivel és célkitűzéseivel, amely mintegy keretet adott a következő olyan előadásoknak, mint az Út a jövő komfortjához, melyben egy nagysikerű debreceni professzor úr találmánya került bemutatásra. Ezt követte egy új könnyűszerkezetes építési technológia az ISB színvonalas, vetítéssel indított előadása, majd egy feltaláló előadása hívta fel a figyelmet egy ígéretes innovációra, egy új vízzáró betonra, az OXIDTRON-ra. Ezután a résztvevők megismerkedhettek egy újszerű, ún. belső hő védelmet ellátó folyékony halmazállapotban felhordható termékkel (sajnos a feltalálója miatt korlátozott az értékesítése), szekció befejező előadásaként – sok-sok szakmai meglepetéssel tarkítva – a textilipari szakemberek által összeállított textilipari innovációk bemutatása zárta a sort.

VOSZ (3 of 42)

Az új technológiák alkalmazása nem csak sikerrel és anyagi jóléttel, de különböző kockázattal is jár, ezekre mutatott rá egyik előadónk, a korszerű építéstechnológiák kockázatai címmel, de szó volt még ebben a blokkban a termékvédelemről, a hamisításról és az iparjogvédelemről is, amelyből egy nagyon érdekes párbeszéd keletkezett az előadó és a hallgatóság részvételével.

Ezen a napon volt egy ugyancsak nagy jelentőségű szekció, a harmadik. Itt, a Mérnök Kamara továbbképzésére került sor, „Megújuló energiatermelő rendszerek” címmel. Ez azért nagyjelentőségű, mert ahhoz, hogy egy innovációt, egy új terméket be lehessen vezetni, gyártani, beépíteni, szolgáltatni, azt meg kell ismertetni a tervezővel, a kivitelezővel, és valamennyi érdekelttel, hogy abból ténylegesen az innováció mindennapok gyakorlatába átültethető termék, szolgáltatás által az emberek életét könnyebbé téve, annak jólétét szolgálja.

A konferencia másnapján, azaz november 23-án igazi szakmai csemegék bemutatására került sor, mindkét szekcióban. Az Első, humán és Öko-Innovációs szekcióban legelőször az új szakképzési struktúra bevezetésének kérdése volt a fókuszban. Ehhez kapcsolódott következő előadásként a duális képzés témaköre, amelynek során az előadó rámutatott arra, hogy a KKV-k előtt is adódtak és nyíltak új lehetőségek, ezzel kapcsolatban. Végül az oktatási kör zárásaként a műszaki felsőoktatás buktatói kerültek elemzésre, sőt egy új oktatási ág alakulásának történetét és eredményeit ecsetelte az előadó, „Humán vizsgálatok a BME-en” címmel. Az előadás jól vezette fel a DOS, azaz a Digitális Oktatási Stratégia felnőttkori tanulásának pillérének mibenlétét bemutató tanulmányt.

Az Öko-innováció terén először, maga az Oxifa Program, a zéró CO2 (Magyar Termék Nagydíj 2016) „Befektetés a jövőbe” címmel került bemutatásra. Ezután új témaként, a Környezet-egészségvédelem témakörben a káros elektromágneses sugárzások, gyűjtőnevén az un. „ELEKTROSZMOG” és egészségügyi hatásai, továbbá ezek következményeire rámutató, nagyon gyakorlatias és hasznos, széleskörű érdeklődésre számot tartható előadásával zárult a témakör.

Ezzel párhuzamosan zajlott a Második szekcióban „Nemzetközi tapasztalatok” címmel „best Practice”-k bemutatása, igen érdekes módon, két előadásban is. Először online kapcsolatban egy Szilícium völgyi kollégával, illetve hasonló online kapcsolatban egy Németországi kollégával. Majd egy magyar előadó következett, a „Magyar vizes szaktudás gyakorlati alkalmazása nemzetközi kapcsolatokban” prezentáció, amely valódi sikertörténet. Körültekintő előadásban, hallhattuk a „Külgazdasági- és Külügyminisztérium magyar innovációt támogató tevékenysége nemzetközi téren” c. részletes tájékoztatót. De volt Indiai, és Egyesült Államokbeli előadó is, sőt előadások hangzottak el, nagy világcégek hazai aktivitásáról szintén. Az előadások jelentős hányada angol nyelvű volt, de persze magyar fordítással.

Az előadások Témáit tekintve speciális vállalat centrikus megoldások voltak a fókuszban, olyan kérdésekben is, mint pl. Szilikon völgyi innovációk magyar relációi, vagy hogyan működhetnek együtt a start up-ok, nagyobb gazdasági tömörülésekben, de bemutatásra került az innováció és a jövőkép, úgy az Egyesült Államokban, mind Indiában is.

A konferencia zárásaként, a rendezőszervezetek vezetői köszönetüket fejezték ki a konferencia résztvevőinek, meghívott vendégeinek, az előadóknak, és megállapítást nyert, hogy ez a széleskörű összefogással megvalósított rendezvény pozitív hatással volt a hazai innovációra, azzal, hogy reflektorfénybe állította. Ezt támasztották alá az egyes szekcióülésekről elhangzott rövid, tömör összefoglalók is. A rendező szervezetek célkitűzéseinek megfelelően az írott és elektronikus médián keresztül eljutott a híre, teljesült az a szándék is, hogy bizonyos korai stádiumban lévő innovációk, de már kísérleti gyártásban lévők is, nagyobb körben ismertséget kapjanak, csakúgy, mint érettebb, kiállított társaik.

VOSZ (42 of 42)

Ezeket az alkotásokat itt a konferencián megismerhette a magyar műszaki tudományos élet jelentős része, de a nemzetközi szakdiplomaták is, sőt a pénzvilág emberei mellett, a vállalkozok széles köre, akik bízhatnak abban, hogy újabb sikeres innovációk kerülnek megvalósításra.

A zárszó során a rendező szervezetek, azaz a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége részéről elhangzott a folytatás igénye. Javaslatba került egy 2017 őszén is megrendezendő hasonló konferencia, és bejelentésre került, hogy a rendezőszervek mindegyike saját médiaeszközeivel (írott és elektronikus sajtó) hírt adva az eseményről, honlapjára feltesz egy rövid összefoglalót és az érdeklődök, ezekről a honlapokról letölthetik a konferencia dokumentumait valamint az elhangzott előadásokat.

Budapest, 2016. november 24.

Rendezők

Agrárszektor Konferencia 2016

December 1-2.: a legnagyobb hazai agrárkonferencia. Idén negyedik alkalommal rendezzük meg kétnapos agrárkonferenciánkat, amely az egyik legfontosabb hazai agrár-networking eseménnyé nőtte ki magát az elmúlt évek során. A kapcsolatépítés mellett az elsőrangú szakmai programé a főszerep, amely két napon át, plenáris és párhuzamos tematikus szekciók keretén belül biztosít platformot a magyar agrárium legfontosabb témáinak megvitatásra.

Helyszín:Siófok, Hotel Azúr Wellness ****

2016.12.01 – 2016.12.02

Az este folyamán az állófogadás, a díjátadók és más szórakoztató programok mellett bemutatjuk az „Agrárszektor 2016 – Az 50 legbefolyásosabb személy a hazai agráriumban” című kiadványt is.

A rendezvényre a hazai agrárium meghatározó szakembereit, véleményformálóit, vállalatvezetőit, ágazati és szakpolitikai döntéshozóit hozzuk el, hogy konferenciánk résztvevői első kézből kapjanak választ az ágazatot érintő legfontosabb kérdésekre. Az Agrárszektor 2016 konferencia szakmai fórum és találkozási pont, célja, hogy lehetőséget teremtsen a kapcsolatépítésre és a szakmai együttgondolkodásra.

 • A legnagyobb hazai agrárszakmai konferencia
 • 800 résztvevő
 • Plenáris és párhuzamos tematikus szekciók
 • Kötetlen állófogadás, vacsora, pálinka-, whisky és borkóstolás és egyéb szórakoztató programok
 • Kiváló kapcsolatépítési lehetőség
 •  Az „Agrárszektor 2016 – Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar agráriumban” kiadvány bemutatása
 • Díjátadók
 • Együttműködésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a legfontosabb hazai gazdálkodói szervezetekkel  Tovább olvasás…

Vállalkozói Sarok 20 percben – Zugló TV

Taxisoknak, pénzváltóknak, masszőröknek és mosodásoknak sem lesz elég csak (papíralapú) nyugtával dicsérniük a napot 2017. januárjától, mert nekik is online pénztárgépeket kell használniuk. A szabályok részleteivel éppen a felvétel napján vállt elő a NAV, ezeket Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke segített értelmezni, majd kitért arra is: a VOSZ egyre több tapasztalatot halmoz fel a generációváltás nehézségeivel megküzdő vállalkozások körében is.

Marjay Gyula ünnepi beszédet mondott az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepségen

Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke Pest megyében, Dömsödön 1956DSC_0592 október 23-i Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepségen ünnepi  beszédet mondott. 

60 évvel ezelőtt Márai Sándor szavaival élve: „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta elég volt!”

Október 23-a a Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékünnepe.

De! Világtörténelmet is formált!

John F. Kennedy Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke mondta, illetve méltatta a forradalmat 1960-ban:

„1956 október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt!”

60 év. Hosszú idő! Több, mint két emberöltő. Az emlékek is már csak foszlányokban élnek azokban is, akik még szerencsére itt vannak közöttünk az 56-osok közül, illetve azokban is, akik részesei voltak az eseményeknek akár Budapesten, akár Dömsödön, vagy az ország más tájain. Tovább olvasás…

Ragyogó napsütés, üzleti megbeszélések, sport, jó ételek, remek hangulat!

megnyito1Ez jellemezte a XIX. Üzletember találkozó a szabadidős programok jegyében című rendezvényt, melyet a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete hagyományosan szeptember első szombatján rendezett meg.

Már fél 8 után sorra érkeztek a “bográcsos” vállalkozók, majdmegnyito2 követték őket a foci mezbe bújt vállalkozó társak. A rejtélyt feloldva: megkezdődött az üzletember találkozó, aminek az első lépései a főzőverseny bográcsai alatti tüzek csiholása, a foci körmérkőzések elkezdése volt.

Immár második éve a zuglói Mogyoródi úti sportpályán került az esemény megrendezésre, ahova 10 óra körül más ingbe, zakóba öltözött urak is jöttek, akik a megnyitó hivatalos vendégei, és az ünnepélyes aláírási ceremóniai részesei voltak.

10 órát követően sok száz ember részvételével, rövid ünnepi köszöntővel Marjay Gyula elnök úr megnyitotta a rendezvényt.

Ezt követően dr. Zöld-Nagy Viktória a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkára a vállalkozókra nehezedő bürokratikus terhek csökkentését is jelezte a megjelenteknek, majd hozzátette, hogy ebben a munkában komoly segítséget jelentett a vállalkozók véleménye, melyet a nyár eleji országos bürokrácia csökkentő konferencia sorozaton mondtak el Tarnay RichárdPest megye kormánymegbízottja a vállalkozók és a kormányhivatalok egymás melletti működéséről szólt, mely egyre jobb lesz, de még mindig szükséges a részletek csiszolása. Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, a rendezvény helyszínének házigazdája a zuglói vállalkozókon keresztül üzent minden vállalkozónak, hogy fontos az önkormányzatoknak a vállalkozókkal való együttműködés és ezt támasztja alá jelen rendezvény is. Dr. Kiss Zoltána BKIK elnöke köszöntőjében üdvözölte a rendezvény minden résztvevőjét. Kiemelte, hogy hagyományosan jó a kapcsolat a BKIK és a VOSZ BPMRSZ között, így minden évben kiemelten támogatják ezt a rendezvényt is. A jó hangulat garantált, ahol ennyi tenni akaró vállalkozó jelenik meg, zárta beszédét.

A megnyitót követően ünnepélyes aláírási procedúra következett. A NAV Kelet-budapesti Igazgatósága, Dél-budapesti Igazgatósága, Észak-budapesti Igazgatósága, Pest megyei Igazgatósága és aaláirás VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentumot a NAV részéről dr. Szarvák Jenő, Vörös Attila, Heinrich János, Polgár Péter igazgatók, a VOSZ BPMRSZ részéről Marjay Gyula látta el kézjegyével. (Az aláírt dokumentumot a itt tekinthetik meg az érdeklődők.)

A megnyitó ünnepségen került átadásra a VOSZ BPMRSZ és a Lyoness Hungary Kft. között kötött együttműködési megállapodás alapján az első három kedvezményes vásárlásra jogosító tagkártya, melyet tagjaink, igény szerint fognak megkapni a következő hónapokban.

A nap folyamán a vállalkozókat tanácsadással segítették a NAV kitelepült szakemberei, a Pest megyei Kormányhivatal munkatársai. De jelen voltak pénzügyi tanácsadó, vállalkozási tanácsadó cégek, valamint több média is képviseltette magát.

Az egészségügyi szűrősátorban az Uzsoki Modell munkatársai várták a vállalkozókat, koleszterin, cukor, vérnyomás mérésre és tanácsadással segítették az egészséges életmód fenntartását.

focicsapatDe az egyik legfőbb szerep a sportnak jutott. A VOSZ BPMRSZ-BKIK vándorkupáért folyó kispályás foci bajnokságon 15 csapat versengett. A körmérkőzéseket követően egyenes kieséssel döntötték el a helyezéseket. A sportszerűség jegyében zajló meccsek végeredménye: I.hely:GÉNIUSZ II:NAVGOROD III:NETINFOBANK

A focin kívül páros lábtengó verseny komoly küzdelmet hozott. I.hely: BKIK  (dr. Kiss Zoltán- Vér  Ferenc) , II.hely: Mester ( Nemestóti Zoltán – Herczku Iván) III.hely: Amatőrök  ( Molnár Péter –Takács András)

Asztali teniszben, kosár dobásban, atlétikában, dartsban, skanderben és nem utolsó sorban ultiban is keményen küzdöttek a vállalkozók és családtagjaik egymással a győzelemért.

poriA bográcsos magyaros főzőverseny is nagyon szép, jó ízű ételekkel örvendeztette meg a kostolókat és persze a csapatokat is, akik esetenként komoly mennyiségű 30-40 literes bográcsban főtt pörköltöt készítettek. A zsűrit, mint mindig mesterszakácsok és a társadalmi zsűri alkották. Jó tanácsokkal, esetenként kritikával is ellátták a szabad tűzi főzésben jeleskedőket.

A főzőverseny vádorkupáját a Gablini Kft csapata nyerte el. II. helyezett lett a Horfer Kft csapata, III. pedig a Zuglói Polgárőrség.

szkanderA színpadon is folyamatosan zajlottak a produkciók: Néptáncbemutató, Szkander bemutató Turcsányi Ferenc személyi edző, szkander  EB ÉS VB. 4.helyezcapueraett vezetésével, Női alakformáló torna a VÁLLALKOZÓ NŐK SZÁMÁRA Medgyessy Ildikó vezetésével, CAPOEIRA bemutató,

TÁNCMŰVÉSZETI bemutató a FÓRUMHÁZ EGYESÜLET táncosaival

A vendégek szórakoztatásáról a Trimédio csoport jóvoltából Madár Veronika, Nédó Olga, Balance Band, Radics Márk, Galát Norbert,  Elek Icu Mentős Laci,  Czimmermann Kitti gondoskodott.

Újdonságnak számított a veterán autók bemutatkozása és “szépség versenye”. Több mint 30 gyönyörű járművet tekinthetett meg a nagyérdemű közönség.

A sportversenyek, főzőverseny díjait a szponzoraink ajánlották fel, akiknek ezúton is köszönjük a támogatást. (Szponzorainkat külön táblázatban tekinthetik meg.)

A díjakat Marjay Gyula és a szponzorok képviselői adták át. Ezt követően baráti beszélgetésekkel zárult a nap, de felmerült a kérdés: Mikor lesz a XX.?

Reméljük, hogy 2017. szeptember első szombatján!

SZFkavelegvartuzo

csapat

VOSZ BPMRSZ csapata tisztességgel helyt állt, de sajnos csak az utolsó helyek egyike jutott. De ettől függetlenül gratulálunk.

 

BPMRSZ_poster_roll_up_2016_Sportnap

Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugló Tv adása

HUNGARY CARD 2016 – Vásároljon árkedvezménnyel

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete és a HUNGARYCARD turisztikai kártya kibocsátója partneri szerződést kötött, mely alapján a VOSZ tagjainak és partnereinek 10 %-os kedvezményt biztosít a kibocsátó a kártya megvásárlása esetén.

hungary_cardA kártya megvásárlását ajánljuk minden magánszemélynek, valamint cégek a dolgozók Cafeteria juttatásának kiegészítésére. Rendkívüli kedvezményeket biztosít, melyeket egy-egy pihenés, utazás, városlátogatás során ki lehet használni, és több tízezer forintot lehet megtakarítani.

Részletes tájékoztató és a vásárlási útmutató>>>

Vállalkozói sarok 12 percben – Zugló Tv.

Az év közepén életbe lépett adóváltozások közötti eligazodáshoz Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Szervezetének elnöke adott segítséget. Kitért a munkavállalói kiküldetés fogalmának módosítására és a cafeteria keretébe illeszkedő munkavállalói lakáscélú támogatásra is.

 • Módosult augusztus 1-vel a munkavállalói kiküldetés fogalma. Mi is tekinthető kiküldetésnek?
 •  A munkáltatói cafeteria rendszerben kevés szó esik a munkavállaló lakáscélú támogatásáról.
 •  Ismételt beharangozó az Üzletember találkozóról. Érdekességek, újdonságok! Szeptember 3.