Author Archives: Trombitás Krisztina

Vállalkozói sarok

Újabb kedvezmények, szabályváltozások segítik a karantén miatt nehéz helyzetbe került vállalkozók, vállalkozások túlélését. A részletekkel Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnökségi tagja szolgált.

Vállalkozói sarok

Folyamatosan jelennek meg azok az intézkedések, amelyek a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokon szeretnének segíteni. Friss információval szolgált az újabb rendeletekről Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnökségi tagja.

A koronavírus járvány hatása a gazdasági életre

Fotó: OPH

A koronavírus járvány hatása a gazdasági életre – a hazai mikro- kis- és középvállalkozások helyzete  A szakmai szimpózium 1. rész megtekinthető az Orientpress Hírügynökség oldalán>>>

A koronavírus járvány hatása a gazdasági életre – tudnivalók a hazai
mikro- kis- és középvállalkozások indításával kapcsolatban    Szakmai szimpózium 2.rész>>>

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Számos válság-intézkedést jelentett be a Kormány az elmúlt napokban, mely könnyítheti a mikr-kis vállalkozások életét, a válság leküzdését, a vállalkozás fenntartását. Különösen a KATA-s vállalkozók (azok kb. 20 %-a részesül járulék mentességben a következő 4 hónapban. (Először augusztus 12-én kell fizetniük!)

Azon vállalkozások akik a főtevékenységük szerint az alábbi szolgáltatásokat végezték és árbevételük legalább 30 %-a ebből a tevékenységből származott:
• taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
• fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
• festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
• egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
• villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
• előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
• víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
• szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
• épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
• sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
• tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
• általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
• padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
• fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
• előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
• egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
• fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
• konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
• üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
• testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
• egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
• egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
• idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810),
• szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510).

Fontos, hogy ezen vállalkozói kőrnek a járulék meg nem fizetése ellenére a biztosítási jogviszonya fent marad.
De vannak, akik ezzel a lehetőséggel nem élhetnek.
Mint ahogy azt a Vállalkozói Sarok című műsorban mondtam, azok a mikró- kis vállalkozók, akik kénytelenek felfüggeszteni a járványügyi vészhelyzet miatt a vállalkozási tevékenységüket, illetve a járulékok megfizetése is gondot okoz számukra, mert nincs annyi bevételük, hogy azt ki tudják fizetni, javasolható az egyéni vállalkozás SZÜNETELTETÉSE. (2009. évi CXV.tv. 18.§-a)
Ez az ügyfélkapu segítségével egyszerű módon elektronikusan a www.magyarország.hu oldalon, elektronikusan néhány kattintással el lehet végezni. A közelebbi link>>>
A szüneteltetés a bejelentést követő napon lép életbe. Célszerű hó végén elvégezni, mivel a járulékot abban a hónapban, amikor működik a vállalkozás meg kell fizetni.
Ez a szüneteltetés nem függ a választott adózástól, tehát a KATA-s vállalkozók is élhetnek vele. Ebben az esetben mentesülnek a havi 50 ezer forint járulék megfizetésétől.
A szüneteltetés egy hónap és két év között lehetséges és a tevékenység visszavételét követően újra is kérhető.
De!!!
Nem lesznek biztosítottak ezt követően a vállalkozók! Be kell jelentkezni az egészségbiztosítási járulék fizetése alá és a havi 7710 forintot meg kell fizetni, hogy orvosi ellátásra legyen jogosult. Sajnos a nyugdíj jogosultsági idő így is ki fog esni. A Bejelentést a 20T1011 nyomtatványon kell teljesíteni.
A szüneteltetés idején vállalkozási tevékenységet sem végezhet az adózó, így számlát sem állíthat ki.
Természetesen a legjobb megoldás lenne, amit mint VOSZ szorgalmazunk a Kormányzatnál, hogy minden mikro- kis vállalkozó részére a járulékfizetési kötelezettséget legalább 3 hónapra függesszék fel és a munkavállalók utáni szociális hozzájárulási fizetési kötelezettséget is szüntessék meg a fenti időszakra. (Hasonlóan, mint a vendéglátás, és szálloda szektorban)
„A legfontosabb, hogy a gazdaság, még ha takaréklángon is, de megtartsa a kapcsolatait, a szövete ne bomoljon fel – erről Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára beszélt a Világgazdaságnak. Kiemelte, hogy a szervezet további gazdasági intézkedéseket kér a kormányzattól, többek között azt, hogy minden magyarországi mikro, kis- és középvállalkozásra terjessze ki a járulékfizetés felfüggesztését. “A hazai kkv-szektor több százezer vállalkozásból áll, és több millió embert foglalkoztat. Ezeknél a vállalkozásoknál dolgozik az összes munkaerő 70 százaléka, a bruttó hazai termék előállításához több mint 50 százalékkal járulnak hozzá” – sorolta. Szerinte az engedmény általánossá tételét az indokolja, hogy nincs olyan ágazat, amelyet ne érintene a koronavírus miatti válsághelyzet. Viszont a foglalkoztatást valamilyen szinten fenn kell tudni tartani, mert csak így maradhat meg a gazdaság szerkezete, és így válhat elkerülhetővé, hogy milliók kerüljenek utcára. „ (Világgazdaság 2020.03.23)
További javaslatom, hogy ha bármilyen adó befizetéssel gondba kerül a vállalkozó haladéktalanul kérjen fizetési könnyítést (fizetési halasztást, részletfizetést), melyet a NAV ebben a helyzetben rugalmasan fog kezelni. (FAG01, FAM01 nyomtatvány)
A következőkben még szeretnénk 1-2 tanáccsal szolgálni, hogy a lehető legkisebb veszteséget okozza Önöknek a járvány miatti gazdasági válság.
(Marjay Gyula)

Vállalkozói sarok

Az adóhivataltól kapnak levelet azok, akiknek legalább három lakásuk van, de nem vallottak be bérleti díj bevételt. A részletekkel Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei szervezetének elnökségi tagja szolgált részletes információkkal.

Adófórumok felsőfokon, két felvonásban

Hagyományosan év elején tartja a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete az adóváltozásokat bemutató vállalkozói fórumokat. Idén két részletben január 23-án és február 6-án került megrendezésre. Az elsőt a BKIK, a másodikat a PMKIK támogatásával rendeztük, melyen részt vett és előadást tartott Tamásné Czinege Csilla a NAV Adószakmai Ügyeiért felelős helyettes államtitkár asszony is, valamint a Budapesti és Pest megyei NAV Igazgatóságok vezetői.

A köszöntések után Tamásné Czinege Csilla a Szolgáltató NAV-ról, valamint a 2020-as adóeljárási változásokról tartott előadást (a résztvevők az előadás anyagát megkapták).

  • Itt többek között elmondta, hogy ez évtől az adóhatóság tájékoztató levélben értesíti a természetes személyeket a foglalkoztatásukra vonatkozó, a foglalkoztató által elmulasztott adókötelezettség (pl. adó- és járulék bevallás és befizetés) megállapításáról.
  • Tovább bővítik az on-line bevallások körét, mely az un. ONYA felületen érhető el és feladja a bevalláshoz szükséges technikai adatokat  Tovább olvasás>>>

Elnök választás a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetnél

Marjay Gyula bejelentette, hogy a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöki teendőit nem tudja  ellátni a VOSZ Alapszabály előírásai miatt, mivel Kormánytisztviselő nem tölthet be vezetői funkciót. De, továbbra is marad az elnökség tagja.

2019. december 30-án a küldöttek értekezlete   Kissné Kászon Gabriellát választották meg elnöknek, aki korábban, mint alelnök tevékenykedett a szervezetben.

Kissné Kászon Gabriella hosszú évek óta aktív résztvevője a kereskedelemnek, ismeri az ágazat szakmai és gazdasági problémáit, buktatóit. Ezen ismeretek birtokában segíti kollégáit mind a VOSZ- ban, mint pedig a Pest megyei kamarában.

Napi szinten követi a szakképzést, annak változásait. Kritikai észrevételeivel segíti annak továbbfejlődését. Alap filozófiája: Valóban igazi kereskedők dolgozzanak a kereskedelemben!

Hathatós támogatója és aktív résztvevője a VOSZ rendezvényeknek, 20 éve tagja szervezetünknek. Nem csak vállalkozói múltja, hanem társadalmi szerepvállalása is elismerést érdemel. 2019-ben a VOSZ Társadalmi szerepvállalásért alapított díjában részesült.