Author Archives: Trombitás Krisztina

Vállalkozói sarok

 • Még mindig nincs megállapodás a minimál bérről. (Legalább is a felvétel idején) Ennek hatásai: Az idén két féle minimálbérrel, illetve garantált bérminimummal kell számolnunk. Az egyik az év elején érvényes minimálbér, a mási a tárgyhó első napján érvényes minimálbér.
  Mire is hat: Adó kérdésekre: az őstermelők adómentes határára, a táppénz alapra, stb…
 • Caffetéria: 2021. június 30-ig marad a 2020-as felemelt összeg, vagyis 800 eFt/fő vállalkozásoknál, 400 eFt/fő költségvetési szerveknél. Ami fontos: Jelen jogszabály alapján nem kell szociális hozzájárulást fizetni, az után az összeg után, amit június 30-ig kifizetnek.
 • Még két mondat a KATA-s vállalkozóknak: Be kell jelenteni a szerződött partnerek felé, hogy a vállalkozás KATA-s. (Hogy tudja a cég, hogy 3 mFt felett büntetőadót kell fizetnie. (De pl: nincs büntetőadó, ha költségvetési szerveknek számláz a vállalkozó)

Elmarad a 2020.évi Regionális PRIMA

Kedves Vállalkozók! Kedves Barátaink!

 A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezte minden évben – eddig – november utolsó péntekjén tartotta a PRIMA Gála ünnepségét. Idén is így lett volna. A gödöllői Királyi Kastély méltó helyszíne lett volna a kiválóságok díjazására. Nem utolsó sorban a találkozás, a beszélgetés, az együttlét örömét átélve ünnepelni.

Sajnos az élet átírta a forgatókönyvet! Mint ahogy korábban jeleztük az idén elmaradnak az ünnepségek.

De ! Igérjük, jövőre pótoljuk!

Viszont idén is voltak kiváló vállalkozók, akiket sokan jelöltek elismerésre, kitüntetésre.

A VOSZ elnökségének döntése értelmében az idei Év Vállalkozója és a Regionális Év Vállalkozója kitüntetések elfogadásra kerületek.

A díjakat a jövő évben adjuk át, de addig is természetesen a címet minden vállalkozó használhatja, sőt a mai világban „zászlajára” tűzheti.

Év vállalkozói Díj 2020. elismerésmben részesületek:

 •   dr. Sztranyák József Primordial Economia ’97. Kft.
 •   Asztalos Jánosné :Zengő Motorsport Services Kft.
 •   DUDÁSNÉ FRIEDRICH HENRIETTA és DUDÁS JÓZSEF, PRIMO EXPORT-IMPORT KFT
 •   Bella Sándor Periodus Kft.
 •   Kremzer Péter György ICCS Fővállalkozó, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
 •   Hadi Péter eVisit Zrt.

Regionális Év Vállalkozói Díj elismerésben részesültek:

 •   Papp Zsolt Péter B-Angel Kft.
 •   Cservák Mónika Mon-Art Cservák Szalon és Tanműhely Kft
 •   Kovácsné Karikás Tímea  Makro – Team Kft
 •   Jagodics Rita / Jagodicsné Nemsitz Rita  Kereskedelmi Marketing Trendek Kft.
 •   Lantos Lyka Antal  Lyka Traffic Korlátolt Felelősség Társaság
 •   Balázs Péter Érdi Béta Kkt.
 •   Katona István villamos ipari vállalkozó
 •   ifj. Zakar József  Zakar és Társa Kft.

Kiemelkedő Társadalmi szerepvállalásért díjban részesülnek

 •    dr. Nógrádi  György
 •     Marjay Gyula

 A díjazottaknak szívből gratulálunk, jó egészséget, további munkasikereket kívánunk!

Az előző évi PRIMA gálánkat honalpunon tudják megtekinteni>>>

A PRIMA díjakat nem ítéltük oda, de minden jelölt a jövő évi jelölés automatikus részese lesz.

Az évből még néhány hét hátra van. Sajnos vannak olyan barátaink, vállalkozó társaink akik már nem tudták megélni, hogy újra kezdjék a vírus utáni vállalkozói létet.

(Szabó Laci barátunkra is megrendülten emlékezünk, aki már az égi kávéházból nézi, ahogy a Bringóhintói futnak a Szigeten. A vírus legyőzte őt. Vigyázzon mindenki magára, hogy a víus ne győzedelmeskedjen a fejünk felett!

Vállalkozói sarok

Kevesebb mint két hónap áll rendelkezésére az online kasszát használó vállalkozásoknak, hogy – ha eddig nem tették – megteremtsék az elektronikus fizetés feltételeit. Erről Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnökhelyettese beszélt.

Vállalkozói sarok

Meghosszabbították a SZÉP kártyákhoz kapcsolódó kedvezményt, immár 2021 júliusáig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a juttatás után. A részletekről Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei regionális szervezetének elnökségi tagja beszélt.

Megtartotta éves rendes közgyűlését a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

2020.szeptember 17-én „online” tartotta közgyűlését a VOSZ BPMRSZ, ahol a jelenlévők az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak.

1)   Elnöki köszöntő Kissné Kászon Gabriella, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke

2)   Jegyzőkönyvvezető megválasztása
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
      Levezető elnök megválasztása
      Napirend elfogadása

3)   Személyi kérdések: Javaslat elnök helyettes választásra (határozat hozatal)

4)   Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019. évi szakmai munkájáról.  Előadó: Marjay Gyula (korábbi elnök)

5)   A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,

6)   Ellenőrző Bizottság jelentése, Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök

7)   A 2019. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)

8)   A 2020.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)

9)   Tájékoztató az Elnökség tagjainak visszahívásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)

10) Egyebek: – Tájékoztató a 2020.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.

A Közgyűlés a meghirdetett 14.00 órai kezdetre nem volt határozatképes. Ezért az Elnök Asszony a meghívóban közölt 14:30 órai időpontra a közgyűlést újra összehívta.

A köztes időben Czöndör Szabolcs főosztályvezető, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatósága Informatikai és Transzferár Ellenőrzési Főosztály adott tájékoztatást az on-line számla-adatszolgáltatás eddigi tapasztalatairól.

Az elnök asszony javasolta a kiküldött Meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, amely a szavazást követően egyhangú elfogadásra került

A  3. napirendhez Kissné Kászon Gabriella az elnökség előterjesztése alapján javaslatot tett az elnökhelyettes tisztség betöltésére. A javasolt személy Marjay Gyula. Marjay Gyula elfogadta a felkérést. A jelenlévők a javaslatot névszerinti szavazással egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a levezető elnöknek adta át a szót.

A 4. – 5. napirendhez kapcsolódóan a levezető elnök Marjay Gyula röviden tájékoztatta a megjelenteket a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezte 2019. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, amelyet elektronikusan is megküldtek a VOSZ tagok részére. Kiemelte, hogy a 2019-es évben sikerült az előző évi veszteségeket felszámolni és a szervezet nyereséggel zárt, mely a következő évek tartaléka lehet.

A mérleghez hozzá tette, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta, arról a bizottság külön jelentésben számol be.

Dr. Kálix Géza a VOSZ BPMRSZ Ellenőrző Bizottsága a Közgyűlés elé terjesztett 3.769 ezer forint mérlegfőösszeggel és 3.373 ezer forint eredménnyel bíró 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót megvizsgálta és megállapította, hogy annak összeállítása során megtartották a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A működés során felmerült bevételek, költségek és ráfordítások megfelelően, a törvényben előírt módon tükrözik a gazdálkodást.

Fentiekre tekintettel az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés számára a 2019. évi beszámolót elfogadásra ajánlja. Hozzá tette, hogy kiküldésre került az Ellenőrző Bizottság által összeállított beszámoló is, de 2019-ben leginkább a gazdálkodás vizsgálatára szorítkoztak.

Bejelentés az Ellenőrző Bizottsághoz nem érkezett.  Kérte a jelenlévő tagokat a beszámoló elfogadására és arra, hogy az Ellenőrző Bizottság jelentését is fogadják el, melyet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezt követően a szakmai beszámolót és a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadására került a sor.

A szavazást követően a levezető elnök megállapította, hogy a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2019. évi  beszámolókat.

 1. Marjay Gyula ismertette a VOSZ BPMRSZ 2020. évi szakmai és pénzügyi tervét, amelyet 2020. szeptember 3-án megküldtünk a VOSZ BPMRSZ tagjai részére. Az elnökségi elfogadás óta a COVID vírus helyzet felülírta a terveket, vannak – voltak – lesznek rendezvények amit nem tudtunk megtartani, és lesznek amit más módon fogunk tudni megtatani. Áttértünk és továbbra is használjuk az Online konferenciákat, amiknek más tipusú költsége volt és lesz. Közvetlen telefonos tanácsadókat bízunk meg az egyes vállalkozói kérdések megválaszolására.

Tájékoztatta a részvevő tagokat, hogy ez a pénzügyi terv még év elején készült a VOSZ BPMRSZ kihelyezett elnökségi ülésére, amelyet az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadtak. A vírus helyzet miatt a 15 pontos terv kicsit átalakul ezért várhatóan a pénzügyi terv sem úgy fog alakulni. Javasolta, hogy az elnökség kiemelt figyelemmel kövesse a járványhelyzethez igazodó szigorú költséggazdálkodást.

Továbbá tájékoztatta a megjelent tagokat, hogy a Regionális Prima Gálát idén a vírus helyzetre tekintettel sajnos nem kerül megrendezésre. A VOSZ Elnökségi határozata is ekként szól. A beérkezett Év-, Regionális Év vállalkozója és Kiemelkedő Társadalmi Szereplésért díjazottokat a VOSZ BPMRSZ elnöksége elfogadta és felterjesztette a VOSZ elnöksége részére. Az elnökség a jelöléseket  elfogadta. A díjak a jövő évben kerülnek átadásra.

Marjay Gyula kérte, hogy a  2020.évi szakmai és pénzügyi tervet a Közgyűlés fogadja el.

A szavazást követően megállapította, hogy a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 2020 évi szakmai és pénzügyi tervezetét. Tartózkodás, ellenvetés nem volt.

 1. Marjay Gyula tájékoztatta a Közgyűlésen résztvevőket, hogy technikai módosításról van szó. A VOSZ elnöksége az elmúlt évben 1 elnökségi tagunk szervezetét zárta ki a tagok soraiból. Nem összeférhetetlenség és nem etikai probléma miatt, hanem technikai nem fizetés miatt kizárta a VOSZ erről határozat született.

Elmondta, hogy új tagokat szeretnénk kooptálni az elnökség tagjai közé..

A napirendi pontokat követően Kissné Kászon Gabriella megköszönte a jelenlévőknek, hogy részt vettek közgyűlésünkön, ezt követően a Közgyűlést bezárta.