Category Archives: Uncategorized

Vállalkozói Sarok 23 percben – Zugló TV

Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet elnöke felhívta a figyelmet a vendéglátó szolgáltató tevékenységet érintő ÁFA kulcs csökkentés buktatóira, a szabályozás hiányosságaira. A Szervezet javaslatot fog tenni a jogalkotó irányába, hogy a jogszabályt pontosítsák és tegyék egyértelművé a vállalkozók számára, valamint a versenysemlegesség is tükröződjék a jogszabályban.

Újdonság a magánszemélyek jövedelemadó bevallásában. A NAV elkészíti majdnem mindenkinek a SZJA bevallás tervezetét, de felhívta a figyelmet arra, hogy az adózó közreműködése elengedhetetlen, mert ha nem ellenőrzi, akkor akár meglepetés is érheti a bevallás véglegesítése után.

A riport végén felhívta a figyelmet a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete által szervezett január 17-i vállalkozói Adófórumra!

Vállalkozói Adófórum január 17.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete,  a NAV Központi Irányítás, a BKIK XIV. kerületi Zuglói Tagcsoportja, a BKIK Gazdasági Szolgáltatások Tagozata, és a Zuglói Vállalkozói Szövetség közösen meghívja Önt 2017. január 17-én kedd 14.40 órai kezdettel tartandó Az adó-és járulék jogszabályok 2017.évi változása című VÁLLALKOZÓI ADÓFÓRUMRA

A rendezvény helyszíne: Nomina 3P Zrt.  1143 Budapest, Gizella út 36.  Első emelet aula            

 Meghívott vendégeink:

dr. Szarvák Jenő igazgató a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Heinrich János igazgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Vörös Attila igazgató a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága              

Program:

14:15  – Regisztráció
14:40 – Köszöntő: Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke
14:50 –  Az Adózás rendjéről szóló tv.(Art) 2017. évi új előírásai, szabályai
              Előadó: Dr. Varga Árpád címzetes egyetemi docens, a  NAV volt elnökhelyettese
15:40 – A személyi jövedelemadó és a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA)                       változásai  Előadó: dr. Funtek Zsolt főosztályvezető (NAV Észak-budapesti Adó- és                         Vámigazgatósága)

Kb. 16:10 – 16:30 – SZENDVICS és KÁVÉSZÜNET

16:30 – A szociális hozzájárulási adó és a járulékok változásai
           Előadó: dr. Kiss Mariann tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Kelet-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága)
17:00 – Az általános forgalmi adó tv.2017.évi módosítása
            Előadó: dr. Csobánczy Péter tájékoztatási főreferens (NAV Dél-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága)
17:45 – A társasági adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója új előírásai
           Előadó: Nagy Attila tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Dél-budapesti Adó- és
Vámigazgatósága)

 Konzultáció: Előzetes konzultációs kérdéseket a NAV szakemberei részére 2017. január 13-ig. tehetik fel a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen, amiről a szakemberek  írásos választ adnak illetve a fontosabb kérdéseket személyesen a fórumon.  Fórumunkat kb. 18.30-ig tartjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  A rendezvény a VOSZ, a BKIK, és a ZVSZ tagjai számára díjmentes, de  előzetes regisztrációhoz kötött.  A nem tagok részére is lehetőség van 4000 Ft.- ÁFA alanyi mentes önköltségi áron részt venni.
A fizetés a helyszínen lehetséges, az összegről készpénzfizetési számlát állítunk ki.  

Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze Trombitás Krisztinél a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen. A férőhelyek száma korlátozott, kérjük mielőbbi regisztrációját.  (Felhívjuk a figyelmét, hogy a környéken a parkolás nehéz!)

Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze – Beszámoló

Névtelen

Az „Ötlettől a megvalósulásig” szlogen jegyében megtartott, Első Nemzetközi Innovációs KonferVOSZ (10 of 42)encia kiállítás és ötletbörze, nagy sikerrel zárult.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének 2 napos konferenciája az újonnan megnyílt Európa Konferencia Központban került megrendezésre. A szlogennek, amely úgy szólt, hogy az „Ötlettől a megvalósulásig”, ragyogó visszatükröződése volt maga a konferencia.

Az előzetesen ismertetett programok nagy érdeklődést váltottak ki, azután közel háromszázan voltak kíváncsiak, sajnos az előzetesen nem regisztrált 40-50 főnek nem, vagy csak nehezen jutott hely a teremben, vagy a bejáratoknál. A téma jelentőségét az is mutatta, hogy a Kormány részéről két olyan Államtitkár is megjelent a rendezvényen, Lepsényi István és Íjgyártó István urak személyében, akik egyrészt a gazdaság fejlesztésért, másrészt a külgazdasági kulturális és tudománydiplomáciáért felelősek, azaz sokat tehetnek a sikeres innovációk érdekében.

A konferencia tematikája, követve a szlogent, rövid színvonalas vezetői köszöntőkkel kezdődött, majd a folyamatot elemző un. kiemelt előadások vonulata hűen bemutatta mindazt, ami ebben a kérdéskörben fontos volt, felhívva a figyelmet úgy a témakör pozitív vetületeire, mint a még megoldásra váró feladatokra.

VOSZ (12 of 42)  VOSZ (20 of 42)

Így a kiemelt előadásokban szó volt az innováció szerepéről és lehetőségeiről az építőiparban, valamint jelentőségéről a nemzetgazdaság fejlődésében, illetve bemutatásra került, hogy az innovációnak kulcsszerep jut a KKV szektor sikeres fejlődésében. Előadónk sok gyakorlati példával támasztotta elő mondanivalóját.

Ebben a blokkban kiemelt figyelmet kapott a szellemi tulajdon szerepe, a hazai innovációkban, és kvázi, mint egy új terület szóba kerültek a humán és az ÖKO Innováció kérdései.

Természetesen, ez még így nem volt elég, hiszen köztudottan az innováció finanszírozása egy érzékeny pénzügytechnikai kérdés, amelynek megoldási alternatíváit innovatív finanszírozás technikák felvázolása követte, a KAVOSZ részéről.

Ezt követően az első napon három, szekcióülésen gyakorlati kérdések kerültek bemutatásra, majd megvitatásra. Az első szekció az ötlettől a megvalósulásig tartó folyamatot mutatta be, kiemelkedő példákon keresztül. Itt először néhány Magyar Termék Nagydíjas tapasztalatait ismerhették meg a résztvevők, majd következett a versenyképes termékké fejleszthető innovációs ötletek, illetve ezek tapasztalatinak bemutatása. Ugyanitt, nagy érdeklődés kísérte az ötletek termékké fejlesztésének és piacra juttatásának módjait bemutató blokkot is, amit végül a tervezett időn jóval túl elhúzódó, konstruktív hangulatú kerekasztal beszélgetés zárt, az előadók és a meghívott vendégek részvételével.

VOSZ (28 of 42)

A jóval pragmatikusabb témát feldolgozó második szekcióban rendszerszemléletű megközelítésben a „megújuló energiaforrások használata az építőipar és a gépgyártás területén” címet viselte. Az első előadás az innovatív épületek létrehozása, avagy más néven „DOMOTIKA” kérdéskörét dolgozta fel, eredményeivel és célkitűzéseivel, amely mintegy keretet adott a következő olyan előadásoknak, mint az Út a jövő komfortjához, melyben egy nagysikerű debreceni professzor úr találmánya került bemutatásra. Ezt követte egy új könnyűszerkezetes építési technológia az ISB színvonalas, vetítéssel indított előadása, majd egy feltaláló előadása hívta fel a figyelmet egy ígéretes innovációra, egy új vízzáró betonra, az OXIDTRON-ra. Ezután a résztvevők megismerkedhettek egy újszerű, ún. belső hő védelmet ellátó folyékony halmazállapotban felhordható termékkel (sajnos a feltalálója miatt korlátozott az értékesítése), szekció befejező előadásaként – sok-sok szakmai meglepetéssel tarkítva – a textilipari szakemberek által összeállított textilipari innovációk bemutatása zárta a sort.

VOSZ (3 of 42)

Az új technológiák alkalmazása nem csak sikerrel és anyagi jóléttel, de különböző kockázattal is jár, ezekre mutatott rá egyik előadónk, a korszerű építéstechnológiák kockázatai címmel, de szó volt még ebben a blokkban a termékvédelemről, a hamisításról és az iparjogvédelemről is, amelyből egy nagyon érdekes párbeszéd keletkezett az előadó és a hallgatóság részvételével.

Ezen a napon volt egy ugyancsak nagy jelentőségű szekció, a harmadik. Itt, a Mérnök Kamara továbbképzésére került sor, „Megújuló energiatermelő rendszerek” címmel. Ez azért nagyjelentőségű, mert ahhoz, hogy egy innovációt, egy új terméket be lehessen vezetni, gyártani, beépíteni, szolgáltatni, azt meg kell ismertetni a tervezővel, a kivitelezővel, és valamennyi érdekelttel, hogy abból ténylegesen az innováció mindennapok gyakorlatába átültethető termék, szolgáltatás által az emberek életét könnyebbé téve, annak jólétét szolgálja.

A konferencia másnapján, azaz november 23-án igazi szakmai csemegék bemutatására került sor, mindkét szekcióban. Az Első, humán és Öko-Innovációs szekcióban legelőször az új szakképzési struktúra bevezetésének kérdése volt a fókuszban. Ehhez kapcsolódott következő előadásként a duális képzés témaköre, amelynek során az előadó rámutatott arra, hogy a KKV-k előtt is adódtak és nyíltak új lehetőségek, ezzel kapcsolatban. Végül az oktatási kör zárásaként a műszaki felsőoktatás buktatói kerültek elemzésre, sőt egy új oktatási ág alakulásának történetét és eredményeit ecsetelte az előadó, „Humán vizsgálatok a BME-en” címmel. Az előadás jól vezette fel a DOS, azaz a Digitális Oktatási Stratégia felnőttkori tanulásának pillérének mibenlétét bemutató tanulmányt.

Az Öko-innováció terén először, maga az Oxifa Program, a zéró CO2 (Magyar Termék Nagydíj 2016) „Befektetés a jövőbe” címmel került bemutatásra. Ezután új témaként, a Környezet-egészségvédelem témakörben a káros elektromágneses sugárzások, gyűjtőnevén az un. „ELEKTROSZMOG” és egészségügyi hatásai, továbbá ezek következményeire rámutató, nagyon gyakorlatias és hasznos, széleskörű érdeklődésre számot tartható előadásával zárult a témakör.

Ezzel párhuzamosan zajlott a Második szekcióban „Nemzetközi tapasztalatok” címmel „best Practice”-k bemutatása, igen érdekes módon, két előadásban is. Először online kapcsolatban egy Szilícium völgyi kollégával, illetve hasonló online kapcsolatban egy Németországi kollégával. Majd egy magyar előadó következett, a „Magyar vizes szaktudás gyakorlati alkalmazása nemzetközi kapcsolatokban” prezentáció, amely valódi sikertörténet. Körültekintő előadásban, hallhattuk a „Külgazdasági- és Külügyminisztérium magyar innovációt támogató tevékenysége nemzetközi téren” c. részletes tájékoztatót. De volt Indiai, és Egyesült Államokbeli előadó is, sőt előadások hangzottak el, nagy világcégek hazai aktivitásáról szintén. Az előadások jelentős hányada angol nyelvű volt, de persze magyar fordítással.

Az előadások Témáit tekintve speciális vállalat centrikus megoldások voltak a fókuszban, olyan kérdésekben is, mint pl. Szilikon völgyi innovációk magyar relációi, vagy hogyan működhetnek együtt a start up-ok, nagyobb gazdasági tömörülésekben, de bemutatásra került az innováció és a jövőkép, úgy az Egyesült Államokban, mind Indiában is.

A konferencia zárásaként, a rendezőszervezetek vezetői köszönetüket fejezték ki a konferencia résztvevőinek, meghívott vendégeinek, az előadóknak, és megállapítást nyert, hogy ez a széleskörű összefogással megvalósított rendezvény pozitív hatással volt a hazai innovációra, azzal, hogy reflektorfénybe állította. Ezt támasztották alá az egyes szekcióülésekről elhangzott rövid, tömör összefoglalók is. A rendező szervezetek célkitűzéseinek megfelelően az írott és elektronikus médián keresztül eljutott a híre, teljesült az a szándék is, hogy bizonyos korai stádiumban lévő innovációk, de már kísérleti gyártásban lévők is, nagyobb körben ismertséget kapjanak, csakúgy, mint érettebb, kiállított társaik.

VOSZ (42 of 42)

Ezeket az alkotásokat itt a konferencián megismerhette a magyar műszaki tudományos élet jelentős része, de a nemzetközi szakdiplomaták is, sőt a pénzvilág emberei mellett, a vállalkozok széles köre, akik bízhatnak abban, hogy újabb sikeres innovációk kerülnek megvalósításra.

A zárszó során a rendező szervezetek, azaz a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége részéről elhangzott a folytatás igénye. Javaslatba került egy 2017 őszén is megrendezendő hasonló konferencia, és bejelentésre került, hogy a rendezőszervek mindegyike saját médiaeszközeivel (írott és elektronikus sajtó) hírt adva az eseményről, honlapjára feltesz egy rövid összefoglalót és az érdeklődök, ezekről a honlapokról letölthetik a konferencia dokumentumait valamint az elhangzott előadásokat.

Budapest, 2016. november 24.

Rendezők

Vállalkozói Sarok 20 percben – Zugló TV

Taxisoknak, pénzváltóknak, masszőröknek és mosodásoknak sem lesz elég csak (papíralapú) nyugtával dicsérniük a napot 2017. januárjától, mert nekik is online pénztárgépeket kell használniuk. A szabályok részleteivel éppen a felvétel napján vállt elő a NAV, ezeket Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke segített értelmezni, majd kitért arra is: a VOSZ egyre több tapasztalatot halmoz fel a generációváltás nehézségeivel megküzdő vállalkozások körében is.

Marjay Gyula ünnepi beszédet mondott az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepségen

Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke Pest megyében, Dömsödön 1956DSC_0592 október 23-i Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepségen ünnepi  beszédet mondott. 

60 évvel ezelőtt Márai Sándor szavaival élve: „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta elég volt!”

Október 23-a a Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékünnepe.

De! Világtörténelmet is formált!

John F. Kennedy Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke mondta, illetve méltatta a forradalmat 1960-ban:

„1956 október 23-a örökre be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal napja volt!”

60 év. Hosszú idő! Több, mint két emberöltő. Az emlékek is már csak foszlányokban élnek azokban is, akik még szerencsére itt vannak közöttünk az 56-osok közül, illetve azokban is, akik részesei voltak az eseményeknek akár Budapesten, akár Dömsödön, vagy az ország más tájain. Tovább olvasás…