Fővárosban az Első!

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete már több Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a vállalkozók érdekében. Budapesten az első ilyen típusú megállapodás Budapest Józsefváros Önkormányzatával született meg. 

A VOSZ BPMRSZ elnöksége 2019. június 24–én hagyta jóvá az együttműködési megállapodás szövegét, ezt követően pedig Józsefváros képviselő testülete 2019. július 4–én egyhangú döntéssel támogatta az együttműködést és felhatalmazta Dr. Sára Botond polgármestert a dokumentum aláírására.

Az ünnepélyes aláírásra 2019. július 16-án került sor. A megállapodást a kerület polgármestere és Marjay Gyula, a szervezet elnöke látta el kézjegyével.

Az együttműködés konkrét célja a kerület vállalkozóinak segítése olyan szakemberek közreműködésével, akik mögött egy országos érdekképviseleti szervezet áll, hosszú évek óta vállalkozók és tapasztalataikat át tudják adni az érdeklődők számára. Erre komoly igény mutatkozik Józsefvárosban, ahol elsők között alakult meg és kapott helyiségeket a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ (Üzleti Klub) és vállalkozó barát módon a helyi vállalkozókat az önkormányzat még kamattámogatásban is részesíti a BVK által nyújtott hitelek esetében.

Ezt a vállalkozó-barát kaput szeretnék a most aláírt megállapodással még szélesebbre tárni a fele

k, hogy olyanok is betérjenek, akik eddig még nem tették meg és szükség szerint kérjenek tanácsot, bővüljön az információs bázisuk és ezzel javuljon a vállalkozásuk hatékonysága, eredmény termelő képessége.

A VOSZ BPMRSZ pedig a tagságának bővülésére számít. Ha a szolgáltatások, az érdekképviseleti munka még láthatóbbá, életszerűbbé válik a vállalkozók előtt, jobban érzik, hogy érdemes a VOSZ közösségéhez tartozni.

Cikk: Marjay Gyula elnök

Fotó: Baranyai Attila

Vállalkozói sarok

Május utolsó napja Szilveszterhez hasonló évforduló, adóbevallási határnap a vállalkozások számára. Az esedékes kötelezettségekről Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei regionális szervezetének vezetője adott tájékoztatást.

 

Megtartotta éves rendes közgyűlését a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

 

 1. március 29-én tartotta közgyűlést a VOSZ BPMRSZ, ahol a jelenlévők az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak.
 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2018. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2019.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2019.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.
  – Tájékoztató a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft. megszüntetéséről

 

A résztvevő VOSZ tagok elfogadták a Szervezet 2018. évi szakmai beszámolóját és az Ellenőrző Bizottság jelentését követően az éves egyszerűsített beszámolót is (mérleg, eredménykimutatás).

Ezt követően Marjay Gyula a Szervezet elnöke a 2019. évi feladatokat ismertette, ahol továbbra is kiemelt a vállalkozói érdekképviselet, de ezzel párhuzamosan a vállalkozói munka segítése információkkal, javaslatokkal, valamint a döntést hozó szervek felé jelzések megtétele, hogy „hol szorít a cipő” a vállalkozók mindennapi életében. Erre az esztendőre is több adó konferenciát terveznek, de április 25-én egy foglalkoztatás politikával foglalkozó konferencia is lesz, melynek tárrendezője lesz a VOSZ BPMRSZ. További feladatként jelölte meg az elnök az önkormányzatokkal történő kapcsolattartást, együttműködést, mivel ők vannak a vállalkozókhoz fizikálisan is a legközelebb. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalkozói generáció váltásra, tanácsokkal, javaslatokkal kell segíteni az ebben érintetteket.

Ilyen és ehhez hasonló feladatokat kívánnak elvégezni Budapest és Pest megye vállalkozói érdekében, bízva abban, hogy ezáltal a taglétszámuk is gyarapodik. A közgyűlés kiemelt témája volt a megye és a Főváros kiemelt eseménye a Regionális Prima Díj átadó ünnepség, melyet 2019 november 29-én rendeznek a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Ezen eseményhez, mely minden évben több száz főt vonz, várják a Prima Díj javaslatokat, az Év vállalkozója Díjra a javaslatokat és nem utolsó sorban a szponzorokat, támogatókat.

A 2019-es feladatokhoz többen is hozzászóltak és kiegészítő javaslatokat tettek. A javaslatok között elhangzott, hogy  a KKV. stratégiához kapcsolódjon a szervezet, tegyen javaslatokat ez ügyben. De fontos lenne a külgazdasági kapcsolatokról is beszélni a KKV-k vonatkozásban.

Egyik felszólaló a vállalkozások és közlekedés kapcsolatát emelte ki, megemlítve, hogy ezzel a kérdéssel érdemben még nem foglalkozott senki.

Javaslat hangzott el, hogy az idein is vegyen részt a Szervezet az Innovációs Konferencián és az önkormányzati kapcsolatok terén hangsúlyozzuk, hogy tagjaink tudnak segíteni a település fejlesztési tervekben a közösségi tervezésben, a zöld gazdaság erősítésében.

E javaslatokat is figyelembe véve fogadta el a közgyűlés a Szervezet 2019. évi tervét.

A közgyűlés bezárást követően még jó hangulatú baráti beszélgetések zajlottak.

 

 

Sokan derült égből villámcsapásként élik meg az adóellenőrzést…

Sokan derült égből villámcsapásként élik meg az adóellenőrzést, pedig az adóhatóság világos jelzést ad ki minden évben arról, hogy milyen vállalkozástípusok számíthatnak látogatásukra. Az idén például az építőipari, a személyszállító, a gépjárműalkatrész kereskedelemmel foglalkozók, valamint az e-kereskedők is az ellenőrzések célkeresztjébe kerülnek . Hogy miért éppen ők, és még kik, arról Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei szervezetének elnöke beszélt múlt kedden 14 óra után Kovács Anita gazdasági magazinjában, a Szabad Jegyzésben>>>

 

Közgyűlés meghívó

Kedves VOSZ Tag!

 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019 március  29. -én pénteken, 14.30 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Szakközépiskola (1143. Budapest, Gizella  út 36. )
A rendezvény ideje:           2019. március 29. / péntek /, 14.30 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a  VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi szakmai munkájáról.  Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2018. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2019.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2019.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.
  – Tájékoztató a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft. megszüntetéséről

A napirendek fontosságár tekintettel, minden tagunkra számítunk! Kérjük a helyek biztosítása érdekében részvételi szándékát jelezze a:   http://vosz-kmrsz.hu/program-regisztracio/  linken. Köszönjük!

 

Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy aktívan vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 15.00 órára, az első időpontot követő 30 perc elteltével, az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolókat hamarosan elektronikusan meg küldjük.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

 Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2019. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudják! Kérjük, aki még nem rendezte, mielőbb szíveskedjék ezt megtenni.

 

Budapest, 2019. márc.14.