Vállalkozói fórum Dél-Pest megyében

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete a Pest megyei és  Érd megyei jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve 2018. november 15-én délutánra Ráckevére hívta  Pest megye déli részén elhelyezkedő vállalkozásokat, település vezetőket egy vállalkozói fórumra. A szervezők a meghívó szerint is érdekes előadásokkal készültek, olyan előadókkal, akik ritkábban fordulnak meg a megye ezen szegletében.

Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a VOSZ és a Kamara is arra hivatott, hogy a vállalkozókat hasznos információkkal lássa el, mely segít nekik a mindennapi munkájuk során. Az információt még a digitalizált világban sem árt közelebb hozni az emberekhez, mivel így sokkal személyesebbé válik a kapcsolat a hatóság és a vállalkozók között.

Dr Vereczkey Zoltán a PMKIK elnöke is arra tért ki, hogy a kamara egy összekötő híd szerepet kell, hogy ellásson a kormányzat és a vállalkozók között.

Adófórum keretében Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár, a NAV adószakmai ügyekért felelős helyettese az adózó barát NAV 2018. évben végzett feladatairól és 2019. évi terveiről beszélt.

Kiemelte az e-Ügyintézés / Cégkapu / e-Ellenőrzés-t, az online adat- és változás bejelentést, az egyéni vállalkozók szja-bevallását, melyet a NAV már a 2018. évről is elő fog készíteni, valamint elmondta a NAV ellenőrzési szemléletének és módszereinek változását. 2019. január 1-től a Cégkapu nyitására kötelezett vállalkozások (egyéni vállalkozó nem!) a NAV-val is már csak ezen keresztül kommunikálhatnak. Kéri, hogy akik még nem regisztráltak, nem gyakorolták ennek használatát, tegyék meg, mert pl. már a 2019 január 12-i bevallásokat is ezen keresztül lehet csak beküldeni.

Az egyéni vállalkozók SZJA bevallásának a határideje kitolódik május 20-ra, de már on-line formában, az adóhatóság előkészítésével.

Külön, példákat is említve szólt még a NAV ellenőrzési módszereinek változásáról, például a támogató tipusú ellenőrzésekről, amikor felhívják a vállalkozók figyelmét egy-egy, a NAV által vélelmezett hibára. Ha a vállalkozó ezt önellenőrzéssel rendbe teszi, semmi jogkövetkezmény nem keletkezik. Előadása végén kifejtette, hogy a NAV szeretné elérni, hogy a teljes ügyintézése papírmentessé váljék.

Dr. Funtek Zsolt a NAV Tájékoztatási Főosztályának vezető helyettese előadásában a 2019.évi adóváltozásokról beszélt. Első sorban az SZJA gyökeres változásairól, kiemelve a cafetéria majdnem teljeskörű adóztatását. A módosítások két részletben jelentek meg, egyrészt még a nyári adócsomagban, valamint a most ősszel elfogadott adócsomagban, melynek kihirdetése a napokban várható. Ő is kitért arra, hogy az egyéni vállalkozók részére már jövő év elején előkészíti a NAV a bevallás tervezetet. Persze csak azok az adatok szerepelnek benne, melyről a NAV-nak tudomása van, a konkrét bevételeket, költségeket, vállalkozói kedvezményeket továbbra is az adózónak kell kitöltenie.

A Cafeteri rendszer adóztatásának módosítása nem aratott osztatlan sikert a vállalkozók körében. Alapvetően a SZÉP kártyán kívül, minden a béreknek megfelelő adóterhelést kap, amennyiben a vállalkozó él még ezen juttatásokkal.

Nagyon népszerű lett a vállalkozások körében a KIVA, a kisvállalati adó. 2019-től még szélesebb kör élhet a kis-középvállalkozásoknak létrehozott adónemmel, mivel a választhatóság felső határát 500 mFt árbevételről 1,0 mdFt árbevételre emelik.

A járulékok tekintetében a legnagyobb változás, hogy megszűnik a nyugdíjat foglalkoztatottak után a levonandó 10 %-os nyugdíjjárulék, 4 %-os egészségbiztosítási járulék és nem kell utánuk szociális hozzájárulást sem fizetni. (Megjegyzés: ugyanúgy lehet őket kifizetni, mintha közérdekű nyugdíjas szövetkezetben lennének!)

A szociális hozzájárulásról új törvény született, ebbe beépült az EHO (egészségügyi hozzájárulásról szóló) törvény is. Lesznek megszűnő és új kedvezmények is a törvényben.

Az ÁFA-ban a legfontosabb változásként az alanyi adómentesség 12 mFt-ra történő felemelését említette, valamint az új lakásépítés kedvezményes 5%-os ÁFA-jának eltörlését. Viszont az átmeneti szabály még néhány évig lehetőséget ad a kedvezményes kulcs alkalmazására.

Lakóingatlan-értékesítés áfa mértékére vonatkozó átmeneti szabály:

 • Az 5 %-os áfa kulcs alkalmazható, ha a teljesítés 2020. január 1. és 2023. december 31. közé esik és 2018. november 1-ig van végleges építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig az időpontig bejelentették.

Ezt követően a vállalkozók kérdéseire adtak válaszokat az előadók. A konzultáció a szünetben is folytatódott, ahol az előadókon kívül Dr. Minya Mihályt a NAV Pest megyei igazgatóját is kérdezhették, aki szintén megtisztelte a rendezvényt a jelenlétével.

A fórum második részében Dr. Vereczkey Zoltán a PMKIK elnöke tartott előadást az Az EU források története, indokoltsága, jogi természete címmel. Előadásában áttekintette, hogy milyen helyzetben volt a magyar gazdaság 2004-ben, amikor a csatlakozási szerződést aláírta.

2004-ben Magyarország egész más (rosszabb) feltételeket kapott, mint a korábbi 15 tagállamnak volt. Komoly „fegyelmező hatalom” vett bennünket körül, ország kockázat minősítés, hitelminősítés tekintetében.

Alap tézisként kell kezelni, hogy Magyarországnak az EU-ban kell maradni, annak ellenére, hogy bíráljuk joggal az Uniót. A gazdaságon minden esetben nemzetgazdaságot kell érteni, mert csak az adja meg egy ország szuverenitását.

Előadásában komoly kritikával illette az EU kohéziós politikáját, valamint kitért arra a mindenkit érintő kérdésre, hogy hazánk nettó befizető-e az Unióba? Megállapítása szerint nem.

Példának hozta fel többek között a munkaerő kiképzési költségét. Ha egy középfokú végzettségű szakembert nézünk több millió forint tanítatási költséggel, azt a kint dolgozó 2-300 ezerrel megszorozzuk, sok-sok milliárd forint az, melyet átadunk az EU-nak.

Komoly kérdésként kezeljük az államadósság kérdését. A statisztikák egyértelműek. Mi drasztikusan le tudtuk szorítani az államadósságunkat, ugyanakkor a környező országok, még a kiemelten fejlettek is növelték az eladósodottságukat. Érdemes ezen elgondolkodni.

Az előadásában kitért még arra, hogy az EU támogatások ügyében természetesen a PMKIK bármilyen kérdésben áll a megye vállalkozói részére.

A rendezvény utolsó előadását Dr. Radich Orsolya a Pest megyei Kormányhivatal főigazgatója tartotta, a kormányhivatal és a vállalkozók kapcsolatáról. Elmondta, hogy a megyei vállalkozások száma több, mint 200 ezer és az előző évhez képest jelentős mértékben növekedett.

A továbbiakban a főbb kapcsolati pontokról szólt a vállalkozók és a kormányhivatal között. Létezik a hatósági (földhivatal, NÉBIH, állategészségügy, stb), de a legismertebb a foglalkoztatáspolitikai kapcsolat, ahol a vállalkozások a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok útján, valamint a munkaerő közvetítésén keresztül is kapcsolódnak a hivatalhoz. Az elmúlt időszak kormányzati intézkedései közül kiemelt figyelmet érdemel a:

 • Munkahelyvédelmi Akció
 • A munkaerő mobilitását elősegítő eszközök
 • KKV munkahelyteremtő beruházások támogatása
 • Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetése
 • A foglalkoztatás növelését célzó uniós programok (VEKOP – GINOP)

A VEKOP foglalkoztatást elősegítő projektekre komoly érdeklődés mutatkozott (ebben a VOSZ BPMRSZ is aktív szerepet vállalt), közel 8 ezer munkavállaló került bevonásra.

A Főigazgató néhány tapasztalatot is megosztott a jelenlévőkkel, hogy az egyes ügyintézésnél ezeket már elkerüljék:

Az előadása végén ő is felhívta a figyelmet az e-ügyintézés előtérbe helyezésére, és aktív használatára.

A rendezvény zárszavában Marjay Gyula megköszönte az előadók aktivitását, a jelenlévők figyelmét és kérte a vállalkozókat, ha bármi észrevételük, javaslatuk van az elhangzottakkal kapcsolatosan a VOSZ BPMRSZ-en keresztül eljuttatják az érintettekhez.

 

Dél – Pest megyei vállalkozói fórum – November 15.

A VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében meghívja Önt a

Dél – Pest megyei vállalkozói fórumra

 A rendezvény helyszíne: Duna Relax & Event Hotel (2300 Ráckeve, Dömsödi út 1-3).
Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 14:00 óra   

Meghívott vendégeink:
Tamásné Czinege Csilla Helyettes Államtitkár, Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes
Dr. Radich Orsolya Főigazgató, Pest Megyei Kormányhivatal
Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Funtek Zsolt
főosztályvezető-helyettes a  NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály
Pánczél Károly
országgyűlési képviselő,             

13:40  – Regisztráció

Program:

14.00 Köszöntő:
Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke
Dr. Vereczkey Zoltán a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

14:20-15:00 Az adózóbarát NAV! A Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2018. évben végzett feladatairól, 2019. évi elképzeléseiről
Előadó: Tamásné Czinege Csilla, Helyettes Államtitkár, Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes

15:00 „Kérdezz –Felelek”!  Tájékoztató és konzultáció a vállalkozókat érintő napi adózási kérdésekről
Előadó: Dr. Funtek Zsolt főosztály vezető-helyettes

15:45 – 16:00  SZENDVICS és KÁVÉSZÜNET

16:00-16:30 Az EU források története, indokoltsága, jogi természete
Előadó: Dr. Vereczkey Zoltán a PMKIK elnöke

16:30-17:00 A Kormányhivatal (Járási Hivatal) és a vállalkozók kapcsolata
Előadó:  Dr. Radich Orsolya Főigazgató, Pest Megyei Kormányhivatal

17:00-17:30 Vállalkozói Klub, Kötetlen beszélgetés a meghívott vendégekkel

A program díjmentes a Meghívottak,  a VOSZ tagjai valamint   a PMKIK , az MGYOSZ tagjai,  (együttműködő partnereink) és a Dél Pest megyei vállalkozók számára, de  előzetes regisztrációhoz kötött.  Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze Trombitásné Réső Krisztinél a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen, illetve az alábbi regisztrációs linken: http://vosz-kmrsz.hu/program-regisztracio/

Várjuk sok szeretettel!

Marjay Gyula                                      Dr . Vereczkey Zoltán
VOSZ BPMRSZ                                               PMKIK
elnök                                                                 elnök

Vállalkozói sarok

Újdonság az adószabályokban: immár a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozó is igénybe vehet járulékkedvezményt. Eddig ez csak a munkavállalók számára volt elérhető – informált Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetének vezetője.

Nyereményjáték tudásmegosztással – VOSZ BPMRSZ Akadémia

Szeretné, hogy stratégiai tervei tényleg megvalósuljanak?Szeretné, hogy a bizonytalan piaci körülmények között is garantáltan elérjék üzleti céljaikat? Szeretné, hogy munkatársai sajátjuknak érezzék a céget és felelősséget vállaljanak?  Szeretné erősíteni a munkatársai lelkesedését és elköteleződését?

Ha a fenti kérdésekre igen a válasza, akkor ott a helye „A vállalati célok megvalósítása – Hogyan kerülnek közelebb egymáshoz a növekedési tervek és a tényleges eredmények?” című programon. A teljes napos tréningen elsajátíthat egy gondolkodásmódot és módszert, amit már a tréningen elkezdünk saját cégére vonatkozóan alkalmazni. Ez a nap és az azt követő személyes konzultáció az elméleti tudás átadása mellett a gyakorlati alkalmazásra fekteti a hangsúlyt. A módszer következetes használatával cége exponenciális növekedésnek indul.

Mindez most a VOSZ BPMRSZ támogatásával csak 20.000 forintért, ráadásul nyerhet is egy 50.000 Ft értékű 2 főre szóló belépőjegyet a 2018. november 30-án megrendezendő Regionális Prima Gálánkra, melyet a RAM Colosseumban rendezünk. A műsort az ExperiDance táncegyüttes szolgáltatja.

A következő időszakban az alábbi témákban tartunk egész napos képzéseket:

 • Vezetői készségek fejlesztése a generációváltás tükrében – Miben érdemes vezetőként megerősödnünk?Mit tudunk tenni alapító tulajdonosként, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes vezetői utánpótlást? Hogyan kezdjünk az utódunk kiválasztásához és felkészítéséhez? Miről kell megbizonyosodjunk, hogy megfelelő jelöltet (esetleg vezetői csapatot) választottunk utánpótlásként?

  Dátum: november 9. 09:00- 16:00
  Helyszín: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b.

 • Hatékony üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika – Mit és hogyan kommunikáljunk, hogy a sikeresség szokásunkká váljon?
  Dátum: egyeztetés alatt
 • Coaching – Milyen hatással lehet az üzleti eredményekre a coaching? Mit takar a coaching, a coach szemléletű vezetés és a coaching kultúra?
  Dátum: egyeztetés alatt

A tréningprogramok kidolgozásában és megvalósításában a VOSZ  együttműködő partnere a CommUnique. A CommUnique társadalmi felelősségvállalásának része, hogy támogatja a magyarországi vállalatokat a generációváltásban naprakész tudás átadásával, vezetői készségek fejlesztésével és az eredményességfókuszú attitűd erősítésével. Célunk, hogy segítsük a vállalatokat új piaci lehetőségek feltárásában és kiaknázásában, eredményességük növelésében.

Jelentkezés határideje 5 nappal a kezdő dátum előtt, előre fizetéssel. A részvételi díj vissza nem térítendő, de ha a jelentkező nem tud részt venni, küldhet maga helyett másik kollégát. A részvételi díj tartalmaz egy, a gyakorlati alkalmazást támogató személyes konzultációt az oktatóval.

Jelentkezni és kérdéseiket a titkarsag@vosz-kmrsz.hu címen tehetik fel.             

Várjuk jelentkezésüket! Továbbra is a szlogenünk és küldetésünk: “Vállalkozók a vállalkozókért!”

Új elnöke van a VOSZ-nak

A vállalkozói érdekképviselet Küldöttgyűlése a mai napon elnökévé választotta Tolnay Tibort, a szervezet társelnökét. Megbízatása a 2021. évi tisztújító Küldöttgyűlésig tart.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a mai napon Küldöttgyűlést tartott, ahol a 2018. március 26-án elhunyt Demján Sándor utódjának megválasztása volt napirenden. A VOSZ Elnöksége Tolnay Tibornak, a szövetség társelnökének megválasztását egyhangúlag támogatta és a Küldöttgyűlés is egyhangúlag szavazott bizalmat az új elnöknek. Tovább olvasás…

Ilyet még nem tapasztaltak a vállalkozók

Az online számlázás, adatszolgáltatás eddigi tapasztalatai címmel vállalkozói adó konferenciát tartott a Vállalkozók Országos Szövetsége Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, (VOSZ BPRMSZ), a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK), a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (NAV KI) Budapesten.

 Marjay Gyula a VOSZ BPRMSZ elnöke kiemelte, még nem volt példa arra, hogy négy ilyen jelentős szakmai szervezet olyan közös adófórumot tartson, amelyen nem csak azt mondják el, hogy és mit kell csinálni, hanem kíváncsiak arra is, hogy a vállalkozói oldalnak mi a véleménye arról, „hol szorít a cipő”, és milyen ötleteik vannak esetleg a munka megkönnyítésére.

 

Vereczkey Zoltán a PMKIK elnöke elmondta: örül, hogy a négy érdekképviselet összefog, és az érdekviszonyok hosszú idő után végre tisztázódtak. Az elnök hozzátette: az a céljuk, hogy Pest megye távolabbi területeire is eljussanak a szakemberek, hogy a vállalkozóknak ne kelljen állandóan a fővárosba járni előadásokra. Ezért a PIMKIK teljes gazdasági osztálya részt vesz a konferencián,

hogy az itt megszerzett tudást, új jogszabályokat is tovább tudják vinni az érdeklődőknek. Egyúttal beszámolt az elektronikus útdíjszedési-, valamint az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer bevezetéséről, melyek révén fehéríteni tudták a gazdaságot, és mintegy 100 milliárd forint többlet bevétele lett az országnak. A kamara minden esetben a tisztességes többség érdekeit képviseli – tette hozzá.

Dr. Gyökeres Zoltán, a BKIK kabinetfőnöke arról beszélt, hogy a kamarák és a NAV közötti együttműködési megállapodás arról szól, hogy közösen segítik a vállalkozókat a tudatos és jogkövető adózói magatartás kialakításában.

Egyszerűsítünk és szolgáltatunk – jelentette ki a kabinetfőnök, aki fontosnak tartja a vállalkozók adminisztrációs kötelezettségeinek lehetőség szerinti csökkentését is. Mint mondta, a BKIK és a PMKIK azon dolgozik, hogy hatékonyan segítse a vállalkozásokat a gazdaság fokozatos kifehérítése érdekében. Ezért a vállalkozók számára „lefordítják” azokat a jogszabályokat, intézkedéseket, amelyeket az adóhatóság megfogalmaz. Reménykedve abban, hogy a jogkövető magatartás példává válik.

Tamásné Czinege Csilla (NAV) adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár az on-line számlázás, adatszolgáltatás bevezetésének első tapasztalatairól számolt be. Mint mondta: bő két hét telt el a rendszer bevezetése óta, mégis néhány dolgot már most érdemes megbeszélni. Némi zavart okozott az elején, hogy az on-line számlarendszer három elemből áll, és gondolkodnak azon, hogyan könnyítsenek a rendszer elérhetőségén is, mert a hozzájuk beérkezett kérések alapján úgy látják, hogy van erre igény. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a NAV on-line számlálója azért készült, hogy ne kelljen senkinek, külön pénzt fordítani arra, hogy megvegyen egyszerű számlázó programokat. Ez a rendszer a papír alapú számlatömbök kiváltására alkalmas. Már arra is kaptak megoldási javaslatokat, miként lehetne mobil telefonokkal megoldani a számlázást. A rendszer egyébként beindult, üzemzavar nélkül működik.

 

Cikk: Hanczár János /https://ecoblogstar.blogstar.hu
Fotó: Réső Kriszti