Elhunyt Demján Sándor a VOSZ elnöke

1998-tól volt a VOSZ ügyvezető elnöke. Nagy vállalkozó volt, de érdekképviseleti elnökként mindig a kis-közép vállalkozások mellett állt ki és támogatta azokat. Életművének tekintjük a PRIMA Primisszima Díj létrehozását, melynek részeként Szervezetünk is minden évben kitüntetheti a Főváros és Pest megye kiválóságait. E Díjon keresztül hívta fel a figyelmet a magyar példaképekre.

Mint a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet Elnöksége azért is emlékezünk rá tisztelettel, mert mindig kiállt a szervezetünk önállósága mellett, azt hangsúlyozva, hogy ettől még egységes a VOSZ szervezete és kiváló munkát is lehet végezni.

Egy olyan embert, vállalkozót vesztettünk el, aki mindig megmondta a véleményét és kiállt az igazáért!

Családjának ez úton is őszinte részvétünket fezezzük ki! Jó szívvel, tisztelettel emlékezünk rá.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet Elnöksége

Közgyűlés meghívó

Tisztelt VOSZ Tag! 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete
2018. március  28. -án szerdán, 14.00 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT
amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2018. március 28. / szerda /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2017. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2018.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Döntés a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft végelszámolással történő megszüntetéséről (határozat hozatal, Asz.3.1.5.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2018.évi PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről.


 Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 3-4-5-8 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolók elektronikusan mellékelve.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2018. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!

Budapest, 2018. márc.14.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete Elnökségének nevében:

                                                Marjay Gyula
Elnök

 

Adófórum összefogással

Összefogott a BKIK, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete és a NAV a vállalkozók érdekében. Ennek keretében zajlott nagy érdeklődés mellet február 27-én az Adófórum, melyen a NAV vezető munkatársai tájékoztatták az érdeklődő vállalkozókat az adóeljárás és az egyes adótörvények 2018. évi változásairól, valamint lehetőség nyílt konzultációra is.

 

A vállalkozók egy-egy adófizetési határnapon emlegetik a régi mondást: „Adjuk meg a királynak, ami a királyé”. De nem mindegy, hogy mennyit és hogyan –kezdte bevezetőjében Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke, aki egyben a rendezvény szakmai moderátora is volt. Fontos ismernünk a megújuló adójogszabályokat, melyek a vállalkozók számára több kedvező lehetőséget is rejtenek, ez segít a „mennyit” és „hogyan” szócska értelmezésében, de nem titkolhatjuk el azt sem, hogy esetenként még a változások a bürokráciát növelik, amit egyik vállalkozó társunk sem szeret.

A vendégek és előadók köszöntését követően Krisán László a BKIK elnöke köszöntötte a megjelenteket. Külön örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy létszámban (120 fő) jelentek meg az érdeklődők. Az ilyen és hasonló rendezvényeknek kell teret adni a vállalkozók körében, melyben a BKIK szeretne élen járni ezzel is segíteni a vállalkozói élet mindennapjait. Külön kiemelte, hogy az adóeljárás módosításában a NAV egy másik arca is kezd megjelenni, ez a barátságosabb, vállalkozó barát arca. Ennek egyik eleme az új vállalkozókat segítő un. mentorálási program, melybe a kamara is szívesen vállal feladatot, hogy minél több kezdő vállalkozás tudjon élni ezzel a lehetőséggel. Ez segíthet abban is, hogy a kezdő vállalkozások nagyobbik hányada az első év után ne dobja be a törölközőt, hosszú távon tisztességes vállalkozó maradjon.

Dr. Kiss Zoltán a BKIK GSZT elnöke rövid köszöntőjében elmondta, hogy a több éve élő együttműködési megállapodás alapján a NAV rendszeres tájékoztatókat tart a vállalkozók részére, ami jelentős segítsége nyújt a tevékenységük során.

Czinege Attila a NAV Ellenőrzési szakfőigazgatója az adózás rendjében történő változások közül az ellenőrzésben megjelenő újdonságokat, valamint a NAV új feladatait ismertette. Ez utóbbinál részletesen elmondta a mentorálás szabályait, nevezetesen, hogy a kezdő vállalkozásoknak egy felhívó levelet küld az Adóhivatal majd ezt követően, ha visszajelentkeznek, hogy élni kívánnak a lehetőséggel, akkor 6 hónapon keresztül tanácsadással, képzési fórumokkal állnak a kezdők rendelkezésére. Érdekes dologra világított rá. Ha az érintettek megismerik az adózás, könyvelés rendszerét, még a könyvelők munkája is felértékelődhet a vállalkozók szemében. Javasolja, hogy jelentkezzenek vissza a megszólított vállalkozók. Már nem riogatás célját szolgálja az a kifejezés, hogy: „mentoráljon Téged a NAV !” Szólt még az elektronikus ellenőrzési rendszer jogintézményéről, ahol minden iratot lehet oda-vissza elektronikusan továbbítani. Külön felhívta a figyelmet, hogy idéntől az adóellenőrzések semmi módon nem tarthatnak egy éven túl, sőt a megbízható adózóknál és az egyéni vállalkozóknál 180 napon túl.

Dr. Bokor Csaba a NAV Jogi szakfőigazgatója folytatta az Art, valamint az Air (Adóigazgatási rendtartásról szóló tv) módosulásait, ahol elsősorban az adózói képviselet módosulásáról, majd az elektronikus kapcsolattartás kötelezővé tételéről szólt. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy valóban 2018-tól a társaságok kizárólag elektronikusan tarthatják a kapcsolatot a Hivatallal, de még átmenetileg befogadnak papír alapú kérelmeket, fellebbezéseket, észrevételeket. De ez záros határidejű lesz.

Elmondta még, hogy a teljes végrehajtásért kijelölt hatóság 2018-tól a NAV, ahol a pénzkövetelések behatásán túl a meghatározott cselekmények kikényszerítése is az ő feladatuk.

Az ellenőrzésekhez kapcsolódó változásoknál kiemelte, hogy abban az esetben, ha az adózó elfogadja az Adóhivatal ellenőrzési határozatát és lemond a fellebbezés lehetőségéről, a kiszabott bírság felét el fogják engedni.

Az elektronikus ügyintézés rejtelmeiről Tóth Gábor a NAV Adóügyi Főosztály főosztályvezető helyettese tartott előadást. Az erről szóló jogszabály a 2015.évi CCXXII. tv, mely idén január 1-én lépett hatályba. Megtudtuk, hogy a KÜNY innentől az ügyfélkapus kapcsolattartást jelenti, de ami a legfontosabb, hogy alapértelmezetten az államnak a gazdálkodó szervekkel elektronikusan kell tartani a kapcsolatot és fordítva is igaz. Csak tárhelyeken keresztül kommunikálhatunk a jövőben. Megtudhatták a jelen lévők, hogy mi is az az „e-papír”, ami szintén ügyintézésre szolgál olyan esetben, melyhez nem tartozik sablon nyomtatvány. Külön tájékoztatást adott a cégkapu működésének mikéntjéről, valamint arról, hogy a cégeknek szabályozni kell majd a ide érkező levelek hozzáférhetőségét.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy ezt még komolyan kell tanulmányozni, tanulni és ehhez szükségesek az ilyen és hasonló továbbképzések.

A szünetben a vállalkozók konzultálhattak a megjelent előadókkal, valamint akár egyedi ügyekről tárgyalhattak a NAV Fővárosi Igazgatóságainak és Pest megyei Igazgatóságának vezetőivel, vezető-helyetteseivel. Ennek a lehetőségnek sokan örültek.

A szünet után a személyi jövedelem adó, a járulékok, a KATA, a KIVA, a TAO és az ÁFA változásairól tartottak előadást a NAV szakemberei.

Harkai Réka a NAV Tájékoztatási osztályvezetője az SZJA változásoknál az elektronikus SZJA bevallás lehetőségére, valamint az őstermelők és az adószámos magánszemélyek felé történő kiterjesztésre hívta fel a figyelmet. A törvény módosításából egy két érdekességet emelünk ki: a hivatali célú magángépkocsinál már a közeli hozzátartozó gépkocsija is elszámolható, de meglétét már nem a kötelező biztosítási csekkel, hanem a törzskönyvvel, vagy lízing szerződéssel kell igazolni. A saját célra fuvarozó munkavállalóknál (gépkocsivezető, árúkisérő) is elszámolható 2018-tól napi 3000 Ft kiküldetési napidíj adómentesen. A munkáltató is átvállalhatja dolgozója diákhitelének törlesztését a minimál bér 20 %-ig. Kedvező módon módon a dolgozók részére adómentesen adható lakáscélú támogatások összege is.

A népszerű adónemről a KATA-ról és a járulékok változásáról Dr. Kiss Mariann a NAV főreferense beszélt, aki a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek kedvező adózását és járulék mentes kifizetéseinek lehetőségét is ismertette.

Nagy Attila főreferens pedig az ÁFA törvény módosításáról, ezen belül is kiemelten a július 1-től bevezetésre kerülő on-line számlázásról szólt. A 100 e Ft feletti ÁFA tartalommal rendelkező számlákat kell a számlázó szoftvernek beküldeni egy portálon keresztül a NAV részére. A kézi számlát írók sem járnak jobban, mert nekik manuálisan kell majd felrögzíteni ezen számlákat a kiállítástól számított 5 napon belül, de ha az ÁFA tartalom eléri az 500 ezer forintot, akkor a kiállítást követő napon. Ezzel a komoly adminisztrációs teherrel akarja a jogalkotó arra ösztönözni a vállalkozókat, hogy minél többen térjenek át a gépi számlázásra!

A késő estébe nyúló fórum végén még a jelenlévők további konzultációs kérdésekkel fordultak az előadók felé.

Ez úton is szeretnénk megköszönni az előadók munkáját, segítőkészségét!

(Marjay Gyula)

Vállalkozói sarok

Közeleg az első “piros betűs nap” az adónaptárban: február 25-ig, illetve mert ez a nap vasárnapra esik, az idén február 26-ig kell bevallást adniuk az SZJA, az EVA-s és a KATA szerint adózó egyéni vállalkozóknak – mondta el Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális szervezetének vezetője.

Az adó-és járulék jogszabályok 2018. évi változása – vállalkozói adófórum

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, a NAV Központi Irányítás közösen meghívja Önt  

 2018. február 27-én kedden 13.00 órai kezdettel tartandó

Az adó- és járulék jogszabályok 2018. évi változása
című
VÁLLALKOZÓI ADÓFÓRUMRA

 A rendezvény helyszíne: BKIK, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VII. emelet

12:40 – Regisztráció

Meghívott vendégeink: 

Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár
Dr. Szarvák Jenő igazgató a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Heinrich János igazgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Vörös Attila igazgató a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága              

13:00 Köszöntő:
Krisán László a BKIK elnöke,
Dr. Kiss Zoltán a BKIK GSZT elnöke
Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke

13:20 Tájékoztató a NAV új feladatairól, vállalkozás barát működéséről
Előadó: Tamásné Czinege Csilla Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes államtitkár, NAV

13:45  Az Adózás rendjéről és az Adóigazgatási rendtartásról szóló új törtvények (Art, Airt) 2018-tól érvényes szabályai, gyakorlati példákkal
Előadó: Dr. Bokor Csaba NAV szakfőigazgató

14:30 Az elektronikus ügyintézés rejtelmei, gyakorlati példákkal
Előadó: Dr. Tóth Gábor főosztályvezető-helyettes

15:00 – 15:15 SZENDVICS és KÁVÉSZÜNET

15:15 A személyi jövedelemadó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójának változásai
Előadó: Harkai Réka osztályvezető asszony (NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

15:45 A járulékok és a szociális hozzájárulási adó változásai
Előadó: dr. Kiss Mariann tájékoztatási kiemelt főreferens, NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

16.30 Az általános forgalmi adó, a társasági adó és a kisvállalati adó változásai
Előadó: Nagy Attila tájékoztatási kiemelt főreferens, NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

Konzultáció: Előzetes konzultációs kérdéseket a NAV szakemberei részére 2018. február 23-ig. tehetik fel a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen, amiről a szakemberek írásos választ adnak, illetve a fontosabb kérdéseket személyesen a fórumon is feltehetik.

Fórumunkat kb. 18.30-ig tartjuk. (Felhívjuk a figyelmét, hogy a környéken a parkolás fizetős!)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A rendezvény a BKIK és a VOSZ tagjai számára díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció

Krisán László s.k. Marjay Gyula s.k.
 BKIK elnök  VOSZ BPMRSZ elnök

Az adó még mindig nagy számban “vonzza” a vállalkozókat

Az január 30.-án a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a NAV Központi Irányításával közösen vállalkozói adófórumot szervezett, melyen a 2018. évi adóváltozásokról tájékoztatták a résztvevőket a NAV szakemberei.

Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke megnyitójában elmondta, hogy a vállalkozók olyan nagy számban jelentkeztek, hogy 115 főnél le kellett zárni a regisztrációt és további 60 ember már a várhatóan február végén rendezendő újabb fórumra kapott invitálást.

A rendezvényen Krisán László a BKIK elnöke is részt vett, aki köszöntőjében szintén kiemelte, hogy a VOSZ mellett a BKIK is elhivatott abban, hogy tagjai részére első kézből hiteles információval szolgáljon. Természetesen az adó mellett más lehetőségeket is biztosít a kamara, de idén mindenképp projekt szintű prioritást élveznek a kamaránál az adóváltozásokról szóló tájékoztatások.

Tamásné Czinege Csilla, adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár a megújult adóeljárási és adóigazgatási törvényekről és a kapcsolódó új végrehajtási törvényről tartott előadást és válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Előadásában kiemelte, hogy valóban az eddigi egy törvény helyett három szabályozza az adóeljárást, de a közérthetőség alapelve már érvényesül a jogszabályokban, azok szövegezésében. A fontosabb változások között említette az adózói képviseletben történt változásokat, a kötelező elektronikus kapcsolattartást, az ellenőrzési eljárásokban bekövetkezett változásokat. Hozzátette megszűnik az un. nyugvó időszak az ellenőrzésekben, minden ellenőrzést 365 nap alatt be kell fejeznie a hatóságnak. Változik a jogorvoslati eljárás bizonyítási folyamata, a fellebbezésről lemondást birság-kedvezménnyel honorálja a NAV. A kezdő vállalkozások mentorálásáról is szólt. Eddig 5700 vállalkozást keresett meg a NAV, hogy regisztrálhatnak és kérhetik a NAV segítségét hat hónapon keresztül adózási kérdésekben.

A személyi jövedelemadó törvényben bekövetkezett változásokról Dr. Futek Zsolt a NAV főosztály vezetője tájékoztatta a megjelenteket. Az e-SZJA lehetőségéről, annak az őstermelőkkel történő kibővítéséről beszélt, illetve elmondta, hogy idéntől már a munkáltatóknak nincs lehetőségük a dolgozók helyett elkészíteni a bevallásokat, mindenkinek összesen a tavalyinál 700 ezerrel több bevallást elkészíti a NAV, a munkavállalóknak, magánszemélyeknek csak ellenőrizni kell, illetve javasolt.

A népszerű adónemről a KATA-ról és a járulékok változásáról Dr. Kiss Mariann a NAV főreferense beszélt, Nagy Attila főreferens pedig az ÁFA törvény módosításáról, ezen belül is kiemelten a július 1-től bevezetésre kerülő on-line számlázásról szólt. A 100 e Ft feletti ÁFA tartalommal rendelkező számlákat kell a számlázó szoftvernek beküldeni egy portálon keresztül a NAV részére. A kézi számlát írók sem járnak jobban, mert nekik manuálisan kell majd felrögzíteni ezen számlákat a kiállítástól számított 5 napon belül, de ha az ÁFA tartalom eléri az 500 ezer forintot, akkor a kiállítást követő napon. Ezzel a komoly adminisztrációs teherrel akarja a jogalkotó arra ösztönözni a vállalkozókat, hogy minél többen térjenek át a gépi számlázásra!

Az előadásokat követően a konzultációs kérdésekre került sor, melyre az előadók legjobb tudásuk szerint válaszoltak. Marjay Gyula zárszavában megköszönte az előadók munkáját, a kérdésekre adott válaszokat. Ismét jelezte, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel február végén is hasonló tematikával tartanak egy adófórumot a VOSZ és BKIK tagoknak továbbra is térítés nélkül. Ezen túl pedig kérte a résztvevőket, hogy javaslataikkal segítsék a VOSZ BPMRSZ munkáját, valamint küldjenek olyan javaslatokat, információkat, melyekkel ésszerűen lehetne csökkenteni a vállalkozók adminisztrációját. Ezeket a javaslatokat mind továbbítani fogják a NAV, illetve az NGM irányába. (elérhetőség: titkarsag@vosz-kmrsz.hu)