Vállalkozói sarok

Május utolsó napja Szilveszterhez hasonló évforduló, adóbevallási határnap a vállalkozások számára. Az esedékes kötelezettségekről Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei regionális szervezetének vezetője adott tájékoztatást.

 

Megtartotta éves rendes közgyűlését a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

 

 1. március 29-én tartotta közgyűlést a VOSZ BPMRSZ, ahol a jelenlévők az alábbi napirendi pontokról tárgyaltak.
 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2018. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2019.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2019.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.
  – Tájékoztató a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft. megszüntetéséről

 

A résztvevő VOSZ tagok elfogadták a Szervezet 2018. évi szakmai beszámolóját és az Ellenőrző Bizottság jelentését követően az éves egyszerűsített beszámolót is (mérleg, eredménykimutatás).

Ezt követően Marjay Gyula a Szervezet elnöke a 2019. évi feladatokat ismertette, ahol továbbra is kiemelt a vállalkozói érdekképviselet, de ezzel párhuzamosan a vállalkozói munka segítése információkkal, javaslatokkal, valamint a döntést hozó szervek felé jelzések megtétele, hogy „hol szorít a cipő” a vállalkozók mindennapi életében. Erre az esztendőre is több adó konferenciát terveznek, de április 25-én egy foglalkoztatás politikával foglalkozó konferencia is lesz, melynek tárrendezője lesz a VOSZ BPMRSZ. További feladatként jelölte meg az elnök az önkormányzatokkal történő kapcsolattartást, együttműködést, mivel ők vannak a vállalkozókhoz fizikálisan is a legközelebb. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalkozói generáció váltásra, tanácsokkal, javaslatokkal kell segíteni az ebben érintetteket.

Ilyen és ehhez hasonló feladatokat kívánnak elvégezni Budapest és Pest megye vállalkozói érdekében, bízva abban, hogy ezáltal a taglétszámuk is gyarapodik. A közgyűlés kiemelt témája volt a megye és a Főváros kiemelt eseménye a Regionális Prima Díj átadó ünnepség, melyet 2019 november 29-én rendeznek a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Ezen eseményhez, mely minden évben több száz főt vonz, várják a Prima Díj javaslatokat, az Év vállalkozója Díjra a javaslatokat és nem utolsó sorban a szponzorokat, támogatókat.

A 2019-es feladatokhoz többen is hozzászóltak és kiegészítő javaslatokat tettek. A javaslatok között elhangzott, hogy  a KKV. stratégiához kapcsolódjon a szervezet, tegyen javaslatokat ez ügyben. De fontos lenne a külgazdasági kapcsolatokról is beszélni a KKV-k vonatkozásban.

Egyik felszólaló a vállalkozások és közlekedés kapcsolatát emelte ki, megemlítve, hogy ezzel a kérdéssel érdemben még nem foglalkozott senki.

Javaslat hangzott el, hogy az idein is vegyen részt a Szervezet az Innovációs Konferencián és az önkormányzati kapcsolatok terén hangsúlyozzuk, hogy tagjaink tudnak segíteni a település fejlesztési tervekben a közösségi tervezésben, a zöld gazdaság erősítésében.

E javaslatokat is figyelembe véve fogadta el a közgyűlés a Szervezet 2019. évi tervét.

A közgyűlés bezárást követően még jó hangulatú baráti beszélgetések zajlottak.

 

 

Sokan derült égből villámcsapásként élik meg az adóellenőrzést…

Sokan derült égből villámcsapásként élik meg az adóellenőrzést, pedig az adóhatóság világos jelzést ad ki minden évben arról, hogy milyen vállalkozástípusok számíthatnak látogatásukra. Az idén például az építőipari, a személyszállító, a gépjárműalkatrész kereskedelemmel foglalkozók, valamint az e-kereskedők is az ellenőrzések célkeresztjébe kerülnek . Hogy miért éppen ők, és még kik, arról Marjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei szervezetének elnöke beszélt múlt kedden 14 óra után Kovács Anita gazdasági magazinjában, a Szabad Jegyzésben>>>

 

Közgyűlés meghívó

Kedves VOSZ Tag!

 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2019 március  29. -én pénteken, 14.30 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Szakközépiskola (1143. Budapest, Gizella  út 36. )
A rendezvény ideje:           2019. március 29. / péntek /, 14.30 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a  VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi szakmai munkájáról.  Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2018. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2019.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (Határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2019.évi Regionális PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről. PRIMA jelölésekről, Év Vállalkozója jelölésekről.
  – Tájékoztató a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft. megszüntetéséről

A napirendek fontosságár tekintettel, minden tagunkra számítunk! Kérjük a helyek biztosítása érdekében részvételi szándékát jelezze a:   http://vosz-kmrsz.hu/program-regisztracio/  linken. Köszönjük!

 

Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy aktívan vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 15.00 órára, az első időpontot követő 30 perc elteltével, az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolókat hamarosan elektronikusan meg küldjük.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

 Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2019. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudják! Kérjük, aki még nem rendezte, mielőbb szíveskedjék ezt megtenni.

 

Budapest, 2019. márc.14.

Vállalkozói Adófórumot tartott a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete

Csak három kérdés, melyre a választ jó, ha Ön is tudja:

– Biztos, hogy 5%-os ÁFA-val lehet értékesíteni a lakásokat 2023. dec.31-ig, ha rendelkezünk 2018. nov.1-ig kiadott végleges építési engedéllyel, de azt módosításra kerül?

– Még 60-70 ezer olyan cég van, aki nem nyitott cégkaput. Ön nem tartozik ezek közé?

– Személygépkocsit lizingel a cége? Bajlódik a magánhasználatú útnyilvántartással? Van megoldás 2019-től!

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapott választ az a közel 100 résztvevő, aki jelen volt a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, a Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a BKIK-val együttműködve szervezett ingyenes Vállalkozói Adófórumán. Az előadásokat a NAV vezetői, szakértői tartották, folyamatos konzultációs, kérdezz-felelek lehetőséggel fűszerezve.

Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, a vendégeket a szervezők nevében.

A nyitó előadást Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár asszony, a NAV szakmai helyettese tartotta a 2019. évi adóügyi eljárási tudnivalókról. Szólt a megújúlt képviseleti rendszerről, a cégkapu kötelező használatáról, valamint a további elektronikus ügyintézés kötelezővé tételéről. Szólt az adó adminisztrációt csökkentő változásokról, pl: a munkavállalók iskolai végzettségének bejelentési kötelezettségének eltörléséről, de azt is elmondta, hogy a határidőben be nem fizetett adók után 2019-től a késedelmi kamatok jelentősen megemelkedtek. A múlt szabálya a jegybanki alapkamat kétszeresét  írta elő, idéntől ez a jegybanki alapkamat+ 5%-ra növekedett! A legnagyobb érdeklődés a cégkapus, illetve on-line ügyintézés kötelezővé tételét érintő kérdéseknél mutatkozott. Felhívta a figyelmet, hogy akinek nincs még cégkapuja haladéktalanul nyissa meg, mert csak ezen keresztül tud majd kommunikálni a NAV-val és más hivatalos szervekkel. (Az egyéni vállalkozóknak továbbra is az ügyfélkapu marad a kommunikációs csatorna)

A Személyi jövedelemadó és a KATA változásokról dr. Kecsmárik Viktor a NAV tájékoztatási szakértő referense tartott előadást. Szólt arról, hogy az egyéni vállalkozók adóbevallási határideje május 20-ra módosul és részükre is előkészíti a NAV a bevallás tervezetet, de csak azokról az adatokról amit jelentenek neki. Ezért a vállalkozóknak a saját vállalkozásra vonatkozó bevételi és költség adatokkal ki kell egészíteni és jóvá kell hagyni. Szólt a cafeteria rendszer szűkítéséről, és arról is, hogy bizonyos feltételekkel a kulturális és sport rendezvényekre szóló belépőket a cégek ingyenesen adhatják a munkavállalóik részére.

Az előadások szünetében az előadókkal és a Fővárosi és Pest megyei NAV igazgatóságok igazgatóival konzultálhattak a résztvevők.

A járulékok 2019. évi változásairól dr. Kővári András tájékoztatási kiemelt főreferens szólt. Komoly változás, hogy az EHO törvény megszűnt és annak egyes részei beépültek a Szociális hozzájárulási adó törvénybe. Az előadó beszélt a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatásának járulék mentességéről, valamint számszaki példákkal vezette le az EHO-ból beépült, külön adózó jövedelmeket terhelő SzocHo plafon számítását. (Ami magasabb, mint a korábbi 450 eFt-os plafon volt!)

Az ÁFA 2019. évi rejtelmeibe dr. Funtek Zsot főosztályvezető-helyettes vezette be a nagyérdemű hallgatóságot. Külön fejezetet szentelt az “utalványok” megváltozott ÁFA szabályaira, valamint részletesen kitért a címben is szereplő kérdésre, és ehhez kapcsolódó NAV-PM állásfoglalásokra, melyek az új lakás értékesítéshez kapcsolódó ÁFA változáshoz kapcsolódnak. Kiemelte még az adminisztrációs terheket is csökkentő intézkedést, vagyis, ha a bérelt személygépkocsi ÁFA-ját csak 50%-ban igényli vissza a vállalkozás, akkor nem kell külön nyilvántartani a magán használatot és arányosítani a levonható adót.

Az egyre népszerűsödő KIVA adónemről és a Társasági adóról Nagy Attila tájékoztatási kiemelt főreferens tartotta meg tájékoztatóját. Elmondta, hogy az 50 fő alatti létszámot foglalkoztató cégeknek érdemes átszámolni, hogy a KIVA-val jobban járnak-e, mint a társasági adóval és a szociális hozzájárulással, szakképzési hozzájárulással. Ez a három adónem, melyet kivált a KIVA és a mértéke 13  %. Arra viszont figyelemmel kell lenni a választásnál, hogy a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe kell venni. A társasági adó legnagyobb változása 2019-től, hogy megszűnt a kulturális adófelajánlás intézménye.

A konferencia végén a résztvevők egyéni konzultációs kérdéseket tettek fel az előadóknak, akik késő estébe menően válaszoltak a legjobb tudásuk szerint.

Marjay Gyula zárszavában megköszönte az előadók munkáját, a kérdésekre adott válaszokat, valamint jelezte a résztvevőknek, hogy az előadások anyagait részükre elektronikusan megküldik.

 

Vállalkozói sarok

Kevéssé ismert a fogyatékos emberek által igénybe vehető adókedvezmény lehetősége, Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest megyei szervezetének vezetője erről adott tájékoztatást. A kifizetői igazolásokról, valamint a SZJA súlyosan fogyatékosok kedvezményéről.

Az időskori hallássérült és a laktóz intolarenciával rendelkező beteg is adókedvezményben részesülhet.

 

Az adó-és járulék jogszabályok 2019.évi változása – Vállalkozói Adófórum

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, és NAV Központi Irányítás meghívja Önt

 2019. január 31-én csütörtök, 14:00 órai kezdettel tartandó
Az adó-és járulék jogszabályok 2019.évi változása
című
VÁLLALKOZÓI ADÓFÓRUMRA

A rendezvény helyszíne: Nomina 3P Zrt.  1143 Budapest, Gizella út 36.  Első emelet aula            

13:30  – Regisztráció

Meghívott vendégeink:
Tamásné Czinege Csilla NAV, Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes államtitkár
dr. Szarvák Jenő igazgató
a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Heinrich János igazgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Vörös Attila igazgató a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága              


14:00  – Köszöntő  
Marjay Gyula  a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnöke

14:15  –
  Legfontosabb eljárási tudnivalók 2019. évben (elektronikus ügyintézés, cégkapu, képviselet, egyes online szolgáltatások) Előadó: Tamásné Czinege Csilla  NAV, Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes államtitkár

15:00 – A személyi jövedelemadó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójának változásai Előadó: dr. Kecsmárik Viktor tájékoztatási szakértő referens

15:35 – 15:45  – Kérdések és válaszok

15: 45- 16:00 – KÁVÉSZÜNET

16:00 – A járulékok változásai, illetve az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény
Előadó: dr. Kővári András Béla tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

16:40 – Az általános forgalmi adót érintő változások
Előadó: dr. Funtek Zsolt főosztályvezető-helyettes (NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

17:20 – A társasági adó és a kisvállalati adó változásai
Előadó: Nagy Attila tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

18:00-18:20 – Kérdések és válaszok

Konzultáció : Előzetes konzultációs kérdéseket a NAV szakemberei részére 2019. január 28-ig. tehetik fel a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen, amiről a szakemberek  írásos választ adnak illetve a fontosabb kérdéseket személyesen   a fórumon is feltehetik. Fórumunkat kb. 18.20-ig tartjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  A rendezvény a VOSZ, a PMKIK, a BKIK és a ZVSZ tagjai számára díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  Regisztrációját január 29-ig vagy a terem befogadó képességéig tudjuk fogadni a regisztrációs linken: http://vosz-kmrsz.hu/program-regisztracio/

(Felhívjuk a figyelmét, hogy a környéken a parkolás fizetős!)