Lezárult a BÜROKRÁCIA CSÖKKENTÉSI PROGRAMHOZ kapcsolódó konferencia sorozat

 

január 19-én Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter a VOSZ elnökségi ülésén tájékoztatta a résztvevőket a vállalati szektorhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentési programjukról, a vállalkozók adminisztrációs terheinek csökkentéséről szóló elképzelésekről. Fő hangsúlyt helyezett az állami bürokráciát képviselő apparátus átalakítására, az intézményrendszerben rejlő tartalékok feltárására, az apparátus létszámának jelentős csökkentésére.

DSKérte a vállalkozókat, hogy segítsék a kormányzatot ebben a munkában. A VOSZ elnöke Demján Sándor és a VOSZ elnöksége úgy foglalt állást, hogy a kormány valós bürokrácia csökkentési elképzeléseit támogatja, mert ebben látja annak lehetőségét, hogy az így felszabaduló létszám miatt a költségvetési kiadások csökkentésével a későbbiekben a vállalkozók adó és járulék terhei is csökkenthetők lesznek.

A megbeszélést követően születtek a fentiekre javaslatok, majd a Miniszterelnökség részéről annak lehetősége merült fel, hogy egy országos konferencia sorozat keretében a vállalkozókat is tájékoztatják a Kormányzat bürokrácia csökkentési elképzeléseiről, valamint közvetlenül megkérdezik a vállalkozókat, hogy milyen ötleteik, javaslataik vannak a bürokrácia, az adminisztrációs munka csökkentésére, ésszerűsítésére.

A záró konferenciára június 10-én került sor Budapesten a Fővárosi Kormányhivatal Dísztermében.

GyI1 A Kormányzat részéről Dr. Kovács Zoltán a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, Dr. Szeleczki Zsuzsanna az NGM helyettes államtitkára, valamint Dr. György István Budapest KZFőváros Kormánymegbízottja vett részt. Köszöntőt mondott az előzőeken túl Demján Sándor a VOSZ elnöke, valamint Marjay Gyula a VOSZ BPMRSZ elnöke.

A kerekasztal beszélgetésben részt vett Dr. Medgyessy Ildikó az Elegant Design Zrt elnök-vezérigazgatója, valamint dr. Farkas József a Szaktudás Kiadóház Zrt vezérigazgatója.

Az állami vezetők továbbra is kiálltak a bürokrácia csökkentési folyamat mellett, de Dr. Kovács Zoltán elmondta, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Nagyon sok részletkérdést kell megoldani, amíg eredményeket lehet elérni. Meg kell oldani, hogy a kormányhivatalok azonos és egységes informatikai rendszerrel dolgozzanak. Ma ahány szakmai főosztály, annyi féle szakmai informatika rendszer- mondta el az államtitkár. Jelenleg 1952 törvény van hatályban, melyből az elmúlt időszakban már 220-at módosítottak a bürokrácia csökkentés jegyében. Az államtitkár 2018-ra várja, hogy valóban egy egységes informatikai rendszer működjön a közigazgatásban.

SZZSDr. Szeleczki Zsuzsanna helyettes államtitkár a NAV által megkezdett átalakulási folyamatról szólt. Megjegyezte, hogy újra kell értelmezni, hogy az állam mennyire kíván beleszólni a vállalkozók életébe. A NAV igyekszik a legkevesebb bürokratikus terhet róni rájuk, de azt tudni, kell, hogy az adóhatóság egy végrehajtó szervezet és nem jogalkotó.

Demján Sándor arról beszélt, hogy ha a kormányzat nem hajtja végre azt a komoly létszámleépítéssel járó bürokratikus intézmény átalakítást, akkor komoly csődhelyzetbe kerülhet a gazdaság. A leépítéssel felszabaduló költségvetési források adnak lehetőséget, hogy a vállalkozók felé adót, járulékot csökkentsen a kormányzat. Az az ország, aki nem tudja a többi országhoz igazítani az állami költségeit, az verseny hátrányba kerül a többiekkel szemben és ebben a versenyben elbukik! Egy bukott ország pedig kiürül.

Javasolta a kormányzat felé, hogy alakítson ki egy olyan érdekeltségi rendszert, mely a bürokraták között is verseny helyzetet eredményez, ezzel komoly hatékonyság növekedés érhető el.

mgyMarjay Gyula a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke a bizalom, partnerség fogalmakat emelte ki köszöntőjében. Ez feltétlenül szükséges a hivatalok és a vállalkozók közötti ügyintézés folyamatában. Lehet hozni szigorú bürokratikus intézkedéseket a piacgazdaság tisztítása érdekében, mint az EKAER, vagy a foglalkoztatás területén történő bejelentések, de ha ezek már elérték, vagy elérik céljukat, legyen bátorsága a döntéshozóknak ezeket megszüntetni, egyszerűsíteni!

A kerekasztal beszélgetés során a vállalkozók elmondták véleményüket a kormányzati bürokráciáról. Itt is több javaslat fogalmazódott meg. Szükségesnek érzik az EKAER-t, de ez az Elegant-Desig-nál egy fél munkaerőt kíván folyamatosan, jó lenne egyszerűsíteni a folyamatot, de komoly energiát köt le a rendszeres statisztikai adatszolgáltatás is. A pályázatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teher óriási, de még a fenntartási időszak ellenőrzései is komoly mennyiségű adatszolgáltatást igényelnek. Az oktatás,terem képzés fontosságára is felhívták a figyelmet. Nem lehet megfelelő szakembereket kapni a munkaerő piacon. Sürgősen kell e téren is lépni a kormánynak. Ehhez kapcsolódó javaslat volt, hogy a jó munkaerőt magasabb bérrel lehet megtartani, viszont a járulék terhek nagyon magasak, igy a vállalkozások nehezen emelnek bért. El kell érni, hogy az átlag feletti béremelést ne terhelje a szociális hozzájárulás, vagy csak egy minimális összeggel.

Szó volt róla, hogy a NAV „magyarul” adja ki határozatait és ne idézgessen a törvényből egy anyagban négyszer-ötször. Az egyéni vállalkozók egyszerűbb ügyintézése, pl. ne kelljen külön hiteles tulajdoni lap a székhely igazolására, mivel a címe rajta van a lakcím kártyán.

A kerekasztal beszélgetést a VEKOP-ról szóló előadás, valamint a műhelymunka követte.

1./ A záró konferenciát megelőző 21 konferencia alapvetően hasonló forgatókönyv alapján zajlottak, csak a Kormányzat képviselői változtak. A Miniszterelnökséget Dr. Kovács Zoltán ter. közigazgatásért felelős államtitkár, vagy helyettese dr. Zöld-Nagy Viktória h.államtitkár képviselte.

Az NGM-et többször az adókért felelős helyettes államtitkárok, úgymint Tamásné Czinege Csilla, dr. Szeleczki Zsuzsa, illetve a foglakoztatásért, munkaerőpiacért felelős államtitkár Cseresnyés Péter, illetve helyettesei dr. Odrobina László h.államtitkár,és Simon Attila h.államtitkár. Továbbá részt vett többször Lepsényi István gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár, illetve helyettese Marczinkó Zoltán h.államtitkár.

A konferenciákon több, mint 1000 vállalkozás vett részt, akik több száz javaslatot fogalmaztak meg a bürokrácia csökkentés mellett.

2./ A kerekasztal beszélgetéseknek minden alkalommal 2 elnöki asztalnál ülő vállalkozó (VOSZ javaslat), illetve a beszélgetés második felébe a meghívottak is szót kaptak.

A kérdések a bürokrácia csökkentéssel kapcsolatosak, az elektronikus ügyintézéssel, adózási adminisztrációval, engedélyezésekkel, a hatásági alkalmazottak felkészültségével, és partnerségével voltak kapcsolatosak.

3./ Minden konferencián külön előadás is elhangzott a GINOP pályázatokról az NGM vezető munkatársaitól.

4./ A konferencia 30-50 perces műhely munkával zárult minden alkalommal, ahol a vállalkozók az egyedi tételes javaslatukat mondhatták el az alábbi témák szerint csoportosítva:

 • vállalkozások indítását, növekedését akadályozó tényezők,
 • ügyintézések egyszerűsítése
 • ügyfelek tájékoztatása,
 • hatósági ellenőrzések, engedélyezések.

Néhány összeszedett felvetés, javaslat, a teljesség igénye nélkül:

a./ Munkaerőpiac, foglalkoztatatás, képzés

– szakember képzés rövid és hosszútávú problémái,

– nincs megfelelő szakképzett munkaerő,

– közmunka program haladéktalan átalakítása, (aki dolgozni tud, dolgozzon!)

– munkakönyv visszaállítás,

– a dolgozó beléptetés, kiléptetés hatalmas papír alapú adminisztrációja fölösleges,

– miért a cégeknek kell levonni a dolgozók felé indított végrehajtásokat, (a munkáltató így a végrehajtó ingyenes teljesítési segédje)

– vállalkozói ismeretek oktatásának bevezetés már középiskolában

– munkaerő piaci aktivitást várnak, a felnőtt képzést egy kézbe tenni, a kamarák nem igazán tudják mit kell csinálni e területen,

– ipari tanulók foglalkoztatásának és támogatásának egyszerűsítése,

– nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának egyszerűsítése,

b./ Adó ügyek

– magas járulék terhek,

– a munkaerő megtartásához szükséges lesz magasabb béremelés, ne terhelje, vagy csak egy mérsékelt járulék a béremelés összegét,

– a kis adók összevonása, miért van 60 adónem,

– egy számlára fizethessenek a vállalkozók adót, majd a NAV ossza fel,

– stabil jogszabályi környezet szükségessége,

– Táppénz 1/3-a miért a vállalkozót terheli,

– párhuzamos adatszolgáltatások eltörlése

– KSH adatszolgáltatások feleslegessége,

– Iparűzési adó nyomtatványok, bevallások egységesítése,

– pénztárgép, ha kötelező, miért nem az állam fizeti a havi díját?

– EKAER jó, tisztítja a piacot, de nagyon bonyolult,

– ÁFA bevallások egyszerűsítése (2017-től még bonyolultabb lesz!)

– Mérleg- adóbevallás azonos adatokkal, miért kell,

– mikro vállalkozások részére további egyszerűsítések szükségesek, pl a KATA adó felső határát 12 mFt/évig a 6 millióról felemelni,

– NAV először a végrehajtás előtt küldjön felszólító levelet, majd utána incassáljon,

 c./ Hatósági ügyek

– Cégadatok módosításához miért kell mindig ügyvéd,

– Hatósági ügyek beadása előtt előzetes konzultáció lehetőségét kérik,

– Ingatlan nyilvántartási anomáliák, nem egyeznek a térképek a valósággal, a tulajdon lapokkal,

– a hatóság csak azt kérje be az ügyféltől, amivel ő nem rendelkezik. Miért kell pl mindig tulajdoni lapot beadni, mikor az a kormányhivatalnál meg van,

– hivatalok közötti információ áramlás hiánya,

– a hatósági ellenőrzések legyenek először preventívek, ne büntető jellegűek,

– az ellenőrzéskor ne csak azt nézzék és büntessék, hogy meg van-e minden szabályzat és aktualizálva van-e,

– Elektronikus ügyintézések tovább fejlesztése,

– Egyéni vállalkozóból Kft-be történő átalakulás egyszerűsítése, költségeinek csökkentése,

– A kormányhivatalok munkatársainak képzése, legyenek mindig naprakészek és tudják, mit hogyan kell elintézni,

d./ Egyéb javaslatok

Bizalom, Partnerség, Tanácsadás! Ez legyen a jelszó a hatóság és a vállalkozás között.

– kamarai regisztrációs díj eltörlése,

– építési engedélyezési és hatósági eljárások ideje még mindig hosszú és hatalmas papír igényű,

– elektronikus építési napló használatának egyszerűsítése,

– a 40 eurós behajtási költségátalány jogszabályi módosítása, (most módosult, most sem jó!)

– a Közmű cégeknél nincs szabályozott ügyintézési határidő, állam az államban!

– induló vállalkozások hatékony segítése,

– pályázati dokumentációk sokasága, (csak akkor kelljen, ha nyer a pályázat), az utóellenőrzések egyszerűsítése,

– a közbeszerzési eljárások dokumentációinak csökkentése, egyszerűsítése,

– vízügyi hatósági engedélyezési ügyek felgyorsítása,

– kezdő vállalkozások tájékoztatásának hiánya, (mihez milyen engedély szükséges)

Beszámoló a Zugló Tv – ben is.

Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete közgyűléséről, valamint tisztújító küldöttválasztó gyűléséről

mA Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete (2016-ig Közép-Magyarországi Regionális Szervezet) megtartotta éves rendes közgyűlését, valamint tisztújító küldöttválasztó gyűlését, ahol újra Marjay Gyulát választották meg a szervezet elnökének. A vállalkozó további öt évig irányítja majd társadalmi megbízatásban a szövetség budapesti és Pest megyei érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes működését.

DSCN5952A Közép-Magyarországi Regionális Szervezet jogutódjaként, 2016. januárjától továbbra is önállóm2 jogi személyként működő Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezet estében rendes éves közgyűléssel egybekötött tisztújító küldöttválasztó gyűlés került megrendezésre március 29-én, ahol megválasztották a regionális szervezet elnökségét és Ellenőrző Bizottságának tagjait is. Az eseményen a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, beszámoló keretében a tagok tájékoztatást kaptak a szervezet 2015. évi munkájáról, elfogadták az éves beszámolót, valamint döntöttek az idei év terveiről, programjairól. A résztvevők határoztak a 2016. évi Prima Díjátadó Gála rendezésével kapcsolatos ügyekben is. Ezt követően a megyei (regionális) elnökválasztáson a jelenlévő tagok újra Marjay Gyulát választották meg a szervezet elnökének, aki további öt éven át irányítja majd társadalmi megbízatásban a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetét.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet megválasztott tisztségviselői

Elnök: Marjay Gyula

Elnökhelyettesek: Dr. Papp Ferenc, Dr. Sztranyák József

Társelnökök: Inzsel Ottó, Kissné Kászon Gabriella, Szabó Helga

Elnökségi tagok: Dr. Kiss Zoltán, Farkas József, Dr. Medgyessy Ildikó, Szűcs Balázs, Bornemisza Miklós, Dr. Kovács Tibor, Kiss György, Papp András, Faragó Ilona,  Kovács János, Tóth Pál

Ellenőrző Bizottság
Elnök: Dr. Kálix Géza

Ellenőrző Bizottsági tagok: Pantz Dezső, Illy Katalin, Széchenyi Ferenc, Kott Zoltán

Küldöttek:

Marjay Gyula, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Papp Ferenc, Dr. Sztranyák József, Kissné Kászon Gabriella, Dr. Medgyessy Ildikó, Farkas József

Pót küldöttek:

Inzsel Ottó, Bornemisza Miklós, Kovács János, Tóth Pál

VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete – Közgyűlés meghívó

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2016. március  29 -én kedd, 14.00 órakor tartja éves rendes KÖZGYŰLÉSÉT, mely egyben választási tisztújító közgyűlés is,
amelyre Önt vagy vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2016. március 29. / kedd /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula VOSZ KMRSZ elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ KMRSZ 2015. évi szakmai munkájáról.
  Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ KMRSZ 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2015. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2016.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete elnökének, elnökhelyetteseinek, társelnökeinek, elnökségi tagjainak és ellenőrző bizottsági tagjainak megválasztása az Alapszabály 3.1.7.pontja alapján
 • Egyebek: – Tájékoztató a 2016.évi PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről,

Tisztelt Tagjaink!

A Rendes közgyűlésünket közvetlenül követi várhatóan 15.30 órakor (külön meghívóval, melyet már postai úton megkaptak) a VOSZ Küldöttválasztó közgyűlése, melyre szintén kérjük, hogy maradjanak velünk.

Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 3-4-7 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolókat tagjaink részére elektronikusan meg küldtük.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2016. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!

 A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete Elnökségének nevében:
Marjay Gyula
Elnök

Ellenőrzések tapasztalatai

DSCN5893Az ellenőrzések tapasztalatai címmel rendezett vállalkozói fórumot a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete, ahol a NAV szemüvegén keresztül észlelt tapasztalatokat osztották meg a NAV Dél-budapesti Adó. és Vámigazgatóság vezető munkatársai.

DSCN5902Horváthné  dr. Ruprecht Szilvia ellenőrzési igazgatóhelyettes a NAV 2016.évi átszervezése, szervezeti változásai utáni életét mutatta be, majd kitért a 2016.évi ellenőrzési irányokra célokra. Előadásában kifejtette, hogy az idén mely célcsoportok azok, akikre legjobban fog figyelni az adóhatóság.

Továbbra is kiemelt cél az ÁFA csalók elleni küzdelem, de ezt a későbbi előadók is alátámasztották, hogy a legtöbb visszaélés, adócsalás még mindig ezen a fronton található. Kiemelt “figyelmet” kapnak a székhely szolgáltatóknál elhelyezett vállalkozások, de azok is, akik a székhelyüket áthelyezik.

A társasági adó vizsgálatoknál a K+F tevékenységek adóalapcsökkentő összegénekDSCN5895 alátámasztását szolgáló bizonylatok ellenőrzése is kiemelt feladat lesz. De ott is gyakrabban ellenőriznek, ahol magas a bevétel és kevés az alkalmazottak száma, illetve a munkaerő kölcsönzők továbbra is a célkeresztben maradnak.

Kiemelte, hogy az igazgatóságuk egyik kiemelt kockázati területe a Nagybani Piac. Nagyon sok árú eredetét nem tudják a beszállítók igazolni és az adóhivatal megjelenésekor a potenciális vevők is “eltűnnek”.

Vállalkozói kérdés volt, hogy a NAV munkatársai mennyire birságcentrikusak? Nincs ilyen elvárás a revizorokkal szemben, válaszolt az Adóhatóság vezetője. A tisztességes adózók segítése, a tisztességtelenek visszaszorítása az alapfeladatuk, ez a kormányzati elvárás is.

További kérdés volt, hogy az ellenőröket, a NAV-ot miért nem szankcionálják akkor, amikor a vállalkozás terhére utólag megállapított jogsértést követnek el. A válaszban kitért az igazgató helyettes, hogy ennek nincsenek meg a jogszabályi feltételei, de a vezetők természetesen figyelik a kollégáik munkáját.

DSCN5913Valóczky Sándor főosztályvezető az ellenőrzés folyamatáról az ellenőr és az ellenőrzött jogairól és kötelezettségeiről tartott előadást. Fontos kérdés, hogy mikor indul az ellenőrzés. Már az ügyfélkapun keresztül kiküldött megbízólevél és felhívás megnyitása elegendő ahhoz, hogy az ellenőrzést megkezdettnek minősítsék. Tehát nem mindegy, ki kezeli az ügyfélkaput. Az sem megoldás, hogy nem nyitják meg a levelet, mert ebben a rendszerben is beáll a kézbesítési vélelem, vagyis az ellenőrzés a második email után elindultnak tekinthető. Ezért javasolt az email megnyitása, utána pedig az ellenőrrel történő telefonos egyeztetés, hogy pontosan mit kér, milyen anyagokat készítsen elő a vállalkozó. Ahhoz, hogy gyors és szakszerű legyen az ellenőrzés az iratok előkészítettsége fontos.

Az ellenőrzés folyamatáról, a bizonyításról is szólt, valamint arról, hogy egy jó kommunikációval sokat tudnak egymásnak segíteni a felek.

A vizsgálat közben is kommunikálni kell a revizornak és meg kell ismertetni a vállalkozót a fellelt hibákkal, azok okával. Ha kapcsolódó vizsgálat van, akkor a vállalkozó a rá vonatkozó iratanyagokba betekinthet, sőt mobillal fénykép másolatot is készíthet róla. Ehhez joga van és ez illetékmentes is.

A résztvevők megjegyezték, hogy egyre több az adóhatóság részéről a szubjektív, tanúvallomáson és nyilatkozatokon alapuló bizonyítás, ahelyett, hogy objektív gazdasági számításokra alapoznák a megállapításokat.

DSCN5917Konkrét ellenőrzési tapasztalatokról Trubin Attila a NAV főosztályvezetője szólt. Kiemelte, hogy két komoly adóelkerülés működik még mindig, ami sajnos sok esetben szándékosságra utal, az egyik az ÁFA megfizetésének elkerülése, a másik pedig a foglalkoztatottak utáni járulékok meg nem fizetése. Az utóbbinál a legjellemzőbb, hogy a dolgozókat bejelentik, de már a havi bevallásban nem szerepeltetik a nekik kifizetett bérek utáni járulékokat. Mintha eltüntek volna a dolgozók. Sajnos ez a két nyomtatvány csak ritkán kerül összevetésre és csak utólagos ellenőrzéseken derül ki a turpisság.

Az ÁFA-nál még mindig nem tiszta a vállalkozók előtt, hogy milyen dokumentumokat kell begyűjteni, megőrizni ahhoz, hogy utólag nyugodtan lehessen bizonyítani azt, hogy egy közösségen belüli értékesítésnél jogosan számlázott-e a vállalkozó nulla százalékos ÁFA-val.

A végén a kérdések zöme is e témára koncentrálódott. Az előadók az ügyek egyediségével magyarázták, hogy ebben nem lehet általános elveket lefektetni. A vállalkozók pedig tényleg nem tudják, hogy a CMR elég-e, vagy fényképeket készítsenek az átadás és a határon történő kilépés tényéről?

De felmerült a kérdés, hogy mi a helyzet a szoftverek “exportjával”, ahol nincs fizikális, csak elektronikus mozgás. Hogy lehet ezeket bizonyítani, hogy lehagyta az országot. Az adóhivatali javaslatok között volt, hogy kérjenek állásfoglalást, hogy jó módszer-e az, amit alkalmaz az adózó. Külön érdekesség volt, hogy például egy 3D-s nyomtatás minek minősül? Nyomtatási szolgáltatásnak, vagy termék előállításnak? A 3D-s nyomtató egy számítástechnikai eszköz, vagy termékelőállító “gépsor”?

DSCN5928Az előadás sorozat zárásaként még
Szűcs Éva főosztályvezető ésDSCN5935 Nyisztor Szilvia főov.helyettes tartott tájékoztatót az adóbevallásokban előforduló hibákról és azok javításairól.

Az általunk szervezett előadás ismét bebizonyította, hogy nagy szüksége van a vállalkozóknak a segítségre, mert vannak olyan témák, amik ismerete sok kiadástól és bosszúságtól tudja megkímélni a vállalkozót. Ebben kíván továbbra is segítségére lenni a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete a vállalkozóknak.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok és más közterhek

konyv_foglalkoztatas_0Az úgynevezett élő munkát terhelő közteher fizetési kötelezettséget számos jogszabály együttes alkalmazásával lehet teljesíteni. E mellett a különféle foglalkoztatási formák sokszínűsége, és a választott adózási mód is befolyásolja a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek teljesítését, amelynél esetenként nemzetközi egyezmény rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A kiadvány újszerű megközelítésben, az általános tudnivalók mellett foglalkoztatási formánként (munkaviszony, megbízás stb.) mutatja be az adott jogviszonyra vonatkozó összes tudnivalót, a jogviszony elbírálásának szabályaitól, a bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokon át a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményekig. A foglalkoztatással kapcsolatos rendelkezések mellett az önfoglalkoztatókra (egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők) kapcsolatos szabályokat is tartalmazó kötet a példák, jogesetek mellett a NAV felé teljesítendő kötelezettségek konkrét bemutatásával segíti az érintettek szabályszerű eljárását. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség gyakorlati tudnivalóinak ismertetése teszi teljessé.
A szerzők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is választ kapnak a mindennapi élet során felmerülő konkrét kérdésekre.

Várható megjelenés: 2016. február vége

Szerzők:
Széll Zoltánné, Matlné Kisari Erika
A kötet ára:
6.825,-Ft

Megrendelés

Nyílt nap a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságán

A személyijövedelemadó-bevallás elkészítéséhez és benyújtásához segítséget nyújtanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága munkatársai a februári nyílt napokon.
A bevallás elektronikus elkészítéséhez igény esetén ügyfélkaput nyitunk, amennyiben azzal még az adózó nem rendelkezik.

Ügyfeleinket rendkívüli nyitvatartási időben fogadjuk:
2016. február 25-én és 26-án (csütörtök, péntek) 8:00-20:00
2016. február 27-én (szombat) 10.00-18:00
Helyszín: 1144 Budapest, Gvadányi utca 69.
Előzetes regisztráció:
E-mail: kbpaig.ado.igh@nav.gov.hu
Telefon: +361 467-7377

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Beszámoló a 2016. január 26-i Adófórumról

 

mgy.jpgIdén is nagy érdeklődés mellett került sor a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének (korábban VOSZ KMRSZ) hagyományos Adófórumára, ahol a száz fölötti érdeklődő első kézből, még a 2016-os bevallások elkészítése előtt kaphatott információkat az adótörvények változásáról, a változásokkal járó könyvelői, vállalkozói teendőkről.

Külön hi.jpgszínfoltja volt a fórumnak, hogy idén Harkai István a Minőségi Könyvelők Klubjának elnöke a megbízható és kókler könyvelők
közötti különbségekről tartott előadást, illetve felvázolta egy könyvelői közfelügyelet létrehozásának lehetőségét.

A rendezvény bevezetőjében Marjay Gyula a szervezet elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki között ott volt mind három budapesti NAV igazgatóság, és a Pest megyei Igazgatóság vezetője is, valamint régi és kedves előadónk dr. Varga Árpád úr a NAV volt elnökhelyettese. A bevezetőben kitért az elnök arra, va.jpghogy az ilyen rendezvényeknek milyen fontos szerepe van a vállalkozások életében, de a VOSZ részéről is fontos, hogy a lehető legtöbb információt a lehető leggyorsabban eljuttassa a tagjai részére. Ezek a tagok számára díjmentes előadások a bizonyítékok arra, hogy egy jó vállalkozói szervezetre szükség van, igénylik a munkáját a kis-középvállalkozások. Szólt még a Kormány által korábban bejelentett vállalkozói adminisztrációs terheket csökkentő programról. A Kormány számít a VOSZ segítségére, így szervezetünk is benyújtja jobbító javaslatait.

A köszöntők során még Szatmáry- Jahl Angéla a BKIK elnöki kollégiumának elnöke és Dr. Kiss Zoltán a BKIK általános alelnöke köszöntötte a megjelenteket.

A módosult adóeljárásokról (ART) dr. Varga Árpád tartott előadást.
Előadásában többek között az adóeljárás múlt évi változásairól szólt, a fizetési könnyítések egyszerűsítéséről, az EKAER változásokról, valamint a 2016 évben bevezetendő új adózói minősítésekről. A jogszabály bevezeti a megbízható, átlag és kockázatos adózó fogalmát.

                              kepado.jpg

Egyet nagyon fontos ismerni, hogy ez csak a cégbejegyzésben regisztrált adózókat érinti, az egyéni vállalkozókat nem (a jelenlévők ezt egyhangúan kritizálták is!), illetve komoly előírásai vannak és negyedévenként kerül sor a minősítésre és annak esetleges módosítására is.
Érdekesség, hogy a minősítés nem nyilvános! Az adózó, ha magára nézve gondolja nyilvánosságra hozhatja, de az Adóhatóság csak az adózónak küldi meg, hogy mely minősítési osztályba tartozik.
Tájékoztatott még a magánszemélyek megújuló, egyszerűsödő adóbevallási rendszerétől, különösen 2017-től, de a jelenlévők megállapították, hogy az egyszerűsítéshez szükség van arra, hogy a munkáltatók minél több adatot szolgáltassanak az Adóhatóságnak.
Az előadásban szó volt még az Adóhatóság januári átalakításáról, az egységesített vám-adó folyószámla bevezetéséről és az előrevetített újabb visszatérő csodáról, hogy 2017-től esetleg a NAV lesz a helyi iparűzési adó bevallások “gazdája is. (Ez már több éve porondra került és mint tudjuk meg is bukott!)

hr.jpgA személyi jövedelemadó és a járulékok változásáról Harkai Réka  a NAV Észak-budapesti Igazgatóságának munkatársa tartotta meg előadását.
Mint tudjuk a legfontosabb változás, hogy az SZJA kulcsa január 1-től 15 %-ra csökken.
A bérek kívüli juttatások esetében felhívta a figyelmet, hogy az adóalap növelő 1,19-es szorzó változatlan marad! A családi kedvezmények viszont tovább növekedtek. Sőt a családi kedvezményre jogosultak köre is bővült:

“A családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult a szülővel együttélő élettárs is,ha
-Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szerepelnek legalább 1 éve vagy közokirattal igazolja
-A gyermekkel közös lakó-vagy tartózkodási hely.”

Sajnos az adatszolgáltatási kötelezettsége viszont bővül a vállalkozóknak a munkavállalók SZJa-hoz kapcsolódóan. A “08“-ason jelenteni kell mindentől függetlenül az eltartottak adatait, a családi kedvezmény jogosultságát, megosztási arányát, valamint az első házasok kedvezményéhez szükséges adatokat is! (Ez sem az egyszerűsítést szolgálja!)
Szó volt még a vadon gyűjthető termékek (gomba, éti csiga, gyógynövény, stb) felvásárlásánál érvényesítendő adóról, mely a bevétel 25 %-a és a felvásárlónak kell levonnia.

Areszvevok.jpg járulékok vonatkozásában néhány apróbb módosítás következett be, viszont a szakképzési hozzájárulás ismét alaposan megváltozott.
Különös tekintettel a gyakorlati képzést végzők számára bonyolódott a hozzájárulás bevallása és “visszaigénylése”.

“A kötelezettség teljesítése gyakorlati képzéssel:

•A szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző iskolában, vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami szakképző iskolában kerülnek megszervezésre
–Az iskola és a kötelezett közötti együttműködési megállapodás alapján
–A tanuló és a kötelezett közötti tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével.
•Államilag támogatott létszám tekintetében
–Gyakorlatigényes alapképzési szak
–Duális képzés
keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött munkaszerződés alapján kerül sor.
•Saját munkavállaló képzésével”

A hallgatóság megállapítása alapján ismét további adminisztratív terheket kaptak azon vállalkozások, akik hajlandóak még foglalkozni szakképzéssel, gyakorlati oktatással!

afa_a.jpgAz ÁFA törvény változásairól  Nagy Attila a NAV Dél-budapesti Adóigazgatóság munkatársa tartott előadást.
Előadását az alábbiak szerint vázolta:
Mi is változott? (Áfa)
•Áfa-kulcs változás – a sertéshús adómértéke 5%-ra csökken
•Közcélú adomány fogalmának változása
•Időszakos elszámolású ügyletek – módosul a teljesítés időpontja
•Adólevonási jog változása („korlátozása”)
•Számla- és nyugtaadási kötelezettséggel kapcsolatos változások
•Csoportos adóalanyiság szabályinak változása
•Adatexport – számlázó programok
•Áfa-kulcs változás – új lakás adómértéke 5%-ra csökken

Külön kiemelte az ÁFA kulcs változásából adódó számlázási, előlegfizetési ügyleteket, mint pl:
Előlegfizetéssel járó ügyletek:
•Ha a vevő 5%-os adómértékkel adózó termékértékesítéshez kapcsolódóan 2016. január 1-jét megelőzően fizet előleget, az előleg után 27%-os adómértékkel kell az adót megállapítani.
Ezen ügyletekre az előadásában számszerű példákat is hozott.

Felhívta a figyelmet, hogy az új lakások 5%-os ÁFA kulcs és az Adóvisszatérítési eljárás nem ugyanaz! Az adóvisszatérítéssel kapcsolatos ügyeket nem a NAV, hanem a bankokon keresztül az Államkincstár intézi.
2016-tól változott az időszaki elszámolású ügyletek (folyamatos szolgáltatások) számlázási rendszere. Minden havi, negyedéves elszámolású ügyletnél oda kell figyelni a számlázásra, a szerződésben foglalt teljesítésekre, mert könnyen lehet hónapot tévedni, és az ÁFA hiányt és bírságot vonhat maga után.
Fontos változásként emelte ki, hogy a számlázási programoknak eleget kell tenni annak az elvárásnak, hogy az Adóhatóság bármikor ellenőrzési céllal információt tudjon lekérni a cég számlázásáról!

A rendezvény végén a résztvevők konzultációs kérdésekkel bombázták az előadókat, akik állták a csatát és igyekeztek mindenre válaszolni.

Az előadások anyagait az alábbi elérhetőségen láthatják:

ART>>>

SZJA>>>

ÁFA >>>

Videó beszámoló

A VOSZ BPMRSZ kihelyezett elnökségi ülést tartott Balatonfűzfőn

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete kihelyezett elnökségi ülést tartott Balatonfűzfőn

A téli Balaton partjára Balatonfűzfő Önkormányzata hívta meg az elnökséget, még a szeptemberi Sportnapon, ahol a felek egy együttműködési megállapodás tervezetét fogadták el.
DSCN5594Az elnökségi ülésre a balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal üléstermében került sor, ahol Marton Béla polgármester úr és Dr. Takács László jegyző úrDSCN5617 fogadta az elnökség tagjait, valamint meghívott vendégeinket. Vendégeink között volt Jelen Tamás úr az ÉDV Zrt vezérigazgatója, aki az egészséges ivóvíz fontosságáról tartott előadást, valamint az önkormányzatok és az állami vízművek jogszabályi kapcsolatait ismertette.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete még a múlt évben döntött arról, hogy aDSCN5589 vállalkozói érdekképviseletet és az önkormányzatokat közelíteni kell egymáshoz, valamint az önkormányzatok részére ajánlásokat kell megfogalmazni a vállalkozók részéről. Ennek egyik példája a mai kihelyezett ülés, melynek során a vállalkozók megismerkedhettek az önkormányzati feladatokkal, pályázati elképzelésekkel, a vállalkozók pedig ötleteket, segítséget nyújthatnak az önkormányzatoknak azon kérdésekben, melyben nekik sokkal nagyobb tapasztalatuk van.

DSCN5575Az Elnökség és vendégei megismerkedtek Balatonfűzfő jelenével és jövőbeni terveivel. Az önkormányzat jövőbeni terveiből kiemelték a kerékpáros turizmus, valamint a vitorlás turizmus fontosságát, valamint, hogy a szálláshelyek fejlesztésre vonatkozóan további egyeztetéseket kezdeményeznek. Az együttműködés keretében a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete saját fővárosi és Pest megyei tagságának is ajánlani fogja a Balatonfűzfői turisztikai lehetőségeket, valamint a befektetési (szálláshely, stb) lehetőségeket, melyeket az önkormányzat is a lehetőségeihez képest támogatna.

Az Elnökségi ülésen szó esett Lázár János miniszter úr a VOSZ elnökségének tartott előadásáról, mely során ismertette a már azóta napvilágot látott intézmény átalakítási programot, melyhez kérte a vállalkozók támogatását. Valamint kérte és javasolta, hogy a VOSZ tegyen javaslatot a vállakozók további adminisztrációs terheinek csökkentésére. Erre a jelen lévő elnökségi tagok külön is vállalkoztak, szakterületenként és az ésszerűsítésekre javaslatot tesznek. A költségvetési szervektől felszabaduló munkaerő képzésére , foglakoztatására vonatkozóan is születtek javaslatok.
Az elnökség tagjai javasolták, hogy kezeljék kiemelten a szerzői jogdíjak Artisjus Szervezet adminisztratív és komoly anyagi, ellenszolgáltatás nélküli anomáliáit, illetve álljanak az élére egy megbízható a “CSOK”-ban is jártas építőipari cégek minősítésében és ajánlásában, hogy a megrendelők ne a korábbi évek gyakorlatával találkozzanak, hogy a projekt cég felépít (ha felépít?) egy házat és eltűnik és volt garancia, nincs garancia.

Az elnökség tagjai valamint a meghívók az elnökségi ülésen további együttműködési lehetőségekről beszélgettek a turizmus, valamint más akár ipari lehetőségek területén.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet elnöksége külön köszönetét fejezi ki Balatonfűzfő Önkormányzatának, polgármesterének a tartalmas és szíves vendéglátásért!

18. Üzletember találkozó – Beszámoló

Kissé vizes de nagyon jó hangulatú rendezvény volt a nagykorú (18.) üzletember találkozó

“Már hajnalban esett az eső! Telefonhívások több helyről: Megtartjátok? Lesz focimeccs? Lesznek sátrak? A főzés nem marad el?
Mindenre a megnyugtató szervezői válasz: Ha 17 éven keresztül mindig megtartottuk, akkor az idén sem lesz másképp! És így is lett!”

Kissé, sőt nagyon vizes (esős) kezdet után 10 óra után nem sokkal Marjay Gyula a VOSZ KMRSZ elnöke megnyitotta a 18. Üzletember találkozó a szabadidős programok jegyében, az egészséges vállalkozókért címet viselő rendezvényt. A rendezvényt köszöntöttkep_4.jpge még meghívott vendégünk dr. György István úr, Budapest kormánymegbízottja és Karácsony Gergelkep_5.jpgy Zugló polgármestere. Addigra az eső is kezdettalábbhagyni és a bátrabb vállalkozók és meghívott vendégek sorakoztak a regisztrációs pultnál, a focisták pedig már szaggatták góljaikkal a vizes kapu-hálókat. A nedves fától kissé füstölögve éledtek a tüzek a bográcsok alatt. Voltak akik

nem bízták a véletlenre a tűzgyújtást, gázpalackot és körégőt hoztak a bogrács alá. De ez nem volt kizáró ok, a főzőverseny alapelve, hogy magyar alapanyagokból magyaros ételek készüljenek. Ennek mind az egy tucat főző eleget is tett. A mesterszakácsok és az étkeket kedvelő, de nem szakember tagokból álló zsűri – Jegenyei István és Hortobágyi Péter – nem győzte a kritikák mellett a dicséreteket is osztani a fakanállal szorgoskodó “shéfjelölteknek”.
A focira még visszatérve, a kiváló teljesítmények mellett ki kell emelni a sportszerűséget, ami végig jellemezte a meccseket. A foci mellett szintén kissé vizesen, de osztatlan sikert aratott a lábtengó verseny is. Persze a kötélhúzás, a kosárra dobás, a darts verseny, valamint az íjászat is kedvelt időtöltés volt. Ebéd utánra, a gyermekeket vonzó ugrálóvár is “feléleledt” eső áztatta álmából, majd futásban is összemérhették a kicsik is a tudásukat.
A szellemi sportnak is szokás szerint teret adott a rendezvény, az ulti vállalkozó bajnokai ütötték a blattot, majd vitatkoztak, hogy valóban jó volt-e a piros betli és miért nem az királlyal indult a partnerük! (Pedig nem is volt tökfilkó)

Egy átlagathos_karikasportnap.jpgokuty_1.jpgsnak induló kutyabemkuty.jpgutatóval is készültek a szervezők, de mint kiderült profi kutyusok és gazdáik, valamint profi oktatók egy varázslatos bemutatót tartottak, melyben a kiválóan dolgozó kutyák a legkülönbözőbb akadályokat győzték le, a tüzes karikáról már nem is szólva. A tapsok bizonyították, hogy sokaknak tetszett a bemutató.

Az egészség megőrzésre is gondoltak a szervezők, szűrővizsgálatokra lehetett jelentkezni. A SOTE Fül-orr-gége klinikájának jóvoltából még allergia tesztek is készültek, és tanácsokkal látták el a vállalkozókat.

kep.jpgA szabadidős és egészségmegörző programok mellett szakmaiság sem hiányzott a kínálatból. A kókler könyvelők veszélyeiről tartott tájékoztató Harkai István a Minőségi Könyvelők Klubjának elnöke, mely szervezettel a VOSZ KMRSZ ugyenezen alkalomból együttműködési megállapodást is aláírt.
De pályázati tanácsokat a VOSZ tanácsadójától, adó tanácsokat pedig a NAV jelenlévő képviselőitől kaphattak az érdeklődők.
Hogy ne csak azon vállalkozások profitáljanak az üzletember találkozóból akik jelen voltak, hanem azok is akik távol maradtak, a VOSZ KMRSZ elnöksége együttműködési megállapodást kötött a FUTURE Nemzetközi Gazdaságfejlesztés Klaszter Egyesülettel a vállalkozók piaci poziciójának javítása céljából. Szintén együttműködési megállapodást írt alá Marjay Gyula a Duna Menti Regionális Vízmű vezérigazgatójával, Tóth Istvánnal, valamint Németh Miklóssal, Pócsmegyer polgármesterével.
E megállapodások akkor válnak élővé, ha tartalommal is megtöltik, mondta az aláírásokat követően az elnök, de igyekeznek minden érdeklődő felé eljuttatni és az ebből fakadó előnyöket pedig megosztani a tagok között.

A délutáni eredmény hirdetésekre már a nap is megmutatta addig rejtegetett sugarait. A sportversenyek I-II-III. helyezettjei értékes ajándékokkal gazdagodhattak a szponzorok jóvoltából!
Aki a végét is megvárta az bizony még egy kis kalóriát felvehetett, mert hatalmas adag székely káposzta vacsorával búcsúzott a rendezvény a Mogyoródi úti pályától.

tamogatoiplakat.jpgA rendezvény támogatói >>>

Nyertesek:
Zugló Vándor Kupa (kispályás foci): I. Holom FC. II. Kispest Bólyai , III. HKIK Nyugat
Főzés: I.Kiving Kft, II. ” Estin végzett séfek”, III.Trimedio Csoport
Kosárlabda ffi.: I. Nagy Zsolt, II. Gubacsi Károly, III. Fiffinger Gábor
Kosárlabda női: I.Nagy Ilona , II.Brosch Renáta, III:Gröb Krisztina
Kosárlabda gyermek: I. Béni Miksa, II. Rákos Márton
Atlétika női: I. Rákosy Mónika, II. Szentpéteri Éva, III. Kiss Gyöngyi
Atlétika ff.: I.Darabos Dávid, II.Rákosy Gergely, III. Csík Attila
Atlétika ifi: I. Kiss Maja, II. Rákosy Csenge, III.Reich Petra
Ulti: I. Zenteg Ferenc, II. Szabó László, III. Pócsi Imre
Kötélhúzás: I.Simon Richárdné-Demeter Gábor, II. Turzán Hajnalka- Lombos Viktor,III. Rákosy Mária- Rákosy Gergely
Kötélhúzás ifi egyéni: I. Reich Petra, II. Kiss Maja