Közgyűlés meghívó

Tisztelt VOSZ Tag! 

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete
2018. március  28. -án szerdán, 14.00 órakor tartja éves rendes  KÖZGYŰLÉSÉT
amelyre Önt, illetve vállalkozása képviselőjét tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helyszíne:   Nomina 3P. Zrt. I. emeleti terme (1143. Budapest, Gizella  út 36.)
A rendezvény ideje:           2018. március 28. / szerda /, 14.00 óra.

Napirendek:

 • Elnöki köszöntő
  Marjay Gyula, a VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezete elnöke
 • Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Levezető elnök megválasztása
Napirend elfogadása

 • Beszámoló a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi szakmai munkájáról. Előadó: Marjay Gyula
 • A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának megvitatása,
 • Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Kálix Géza EB elnök
 • A 2017. évi beszámolók elfogadása (Határozat hozatal)
 • A 2018.évi szakmai és pénzügyi terv megvitatása, elfogadása (határozat hozatal)
 • Tájékoztató az Elnökség tagjainak változásáról, kooptálásokról. (Asz. 3.2.pontja szerint)
 • Döntés a VOSZ KMRSZ a Vállalkozókért Kft végelszámolással történő megszüntetéséről (határozat hozatal, Asz.3.1.5.pontja szerint)
 • Egyebek:
  – Tájékoztató a 2018.évi PRIMA rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekről.


 Tájékoztatás:

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő megjelenik a fent nevezett helyszínen és időpontban. A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük, hogy vegyen részt a munkában.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabályunk 3.1.4.pontja értelmében Közgyűlésünket 14.30 órára, az első időpontot követő 30 perc leteltével az eredetileg megküldött napirendekkel ismételten összehívom. A közgyűlés ezen esetben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 3-4-5-8 napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos beszámolók elektronikusan mellékelve.

A rendezvényt követő kötetlen beszélgetés idején büfé áll a meghívottak rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy Szavazati joggal azon tagok élhetnek, akik a 2018. évi tagdíjat befizették a Közgyűlés napjáig és ezt igazolni tudja!

Budapest, 2018. márc.14.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Szervezete Elnökségének nevében:

                                                Marjay Gyula
Elnök